dnes je 24.6.2024

Input:

Access 2013: Popis jednotlivých objektů databáze

27.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Databázový soubor je rozdělen na dílčí části, které se souhrnně nazývají objekty. Představíme si základní z nich.

V levé části okna databáze je umístěno navigační podokno, ve kterém jsou seskupeny jednotlivé objekty, ze kterých se databáze skládá. Způsob seskupování objektů a jejich viditelnost, můžete nastavit kliknutím na šipku v záhlaví podokna. Pokud chcete mít objekty seskupeny podle jejich typu a nechat je zobrazit všechny, použijte následující nastavení (Typ objektu, Všechny objekty Accessu).

 Výběr databázových objektů

Objekty z příslušné skupiny, pak můžete rozbalit nebo sbalit dvojšipečkou u názvu příslušné skupiny.

Skupina databázových objektů

Užitečné může být také zobrazení Tabulky a související zobrazení (přes šipku na záhlaví podokna), které seskupí objekty nikoliv podle jejich typu, ale podle tabulky ze které vycházejí (budeme tak mít u sebe zobrazeny všechny objekty, které pracují se stejnými daty).

Souvisejicí databázové objekty

 Každý typ objektu má svou ikonu – na následujícím obrázku vidíte přehled těch nejpoužívanějších.

Ikony databázových objektů

Tabulky

Tabulky obsahují data, uložená v databázi. Tvorbu databáze proto zpravidla začnete vytvářením datových tabulek. Tabulka obsahuje jeden nebo více datových polí, u kterých je přesně určen typ údajů, který se bude do pole zapisovat: text, číslo, datum, peněžní částka atd. Série údajů, zapsaná do položek v jednotlivých polích, tvoří záznam, zobrazený v tabulce na jedné řádce.

Kromě běžných tabulek se ve skupině „Tabulky“ mohou nalézat také tabulky propojené, které jsou umístěny v jiném databázovém souboru. Propojené tabulky jsou vyznačeny šipkou vlevo od ikony tabulky. S údaji, umístěnými v propojené tabulce zacházíte zcela stejně jako u normálních tabulek.

Access umožňuje vytvořit propojení také na tabulky, umístěné v jiných databázových systémech. Příkladem může být MS SQL Server, databáze My SQL nebo Oracle. Tato propojení jsou vyznačena symbolem šipky a globusu.

Nahrávám...
Nahrávám...