dnes je 17.6.2024

Input:

Access 2013: Praktické příklady na výběrové dotazy - 2. část

28.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Další praktické příklady na výběrové dotazy vytvářené v Microsoft Access.

Pro tvorbu dotazů, popisovaných v této kapitole, použijte databázi Access2013_DotazyPriklady_III.accdb. V této databázi jsou vytvořeny tabulky „Dodavky“ a „Vyrobky“, které budou tvořit základ vytvářených dotazů.

1. Výběr nevyplněných položek

Z tabulky „Dodavky“ vyberte záznamy, u kterých není vyplněno dopravné.

Do prvého sloupce v dotazu nastavte hvězdičku (zobrazení všech polí z tabulky). Do druhého sloupce nastavte pole „Dopravne“ a do řádku Kritéria zapište u tohoto sloupce hodnotu Null. Aby nebylo dopravné zobrazováno v dotazu dvakrát, vyřaďte druhý sloupec ze zobrazování (řádek Zobrazit).

V databázi Access2013_DotazyPriklady_IV.accdb je tento dotaz uložen pod názvem „D_Nevyplnene_hodnoty“.

2. Výběr podle logických hodnot

Z tabulky „Dodavky“ vyberte záznamy, u kterých je pole „Zaplaceno“ neoznačeno. Výběr seřaďte podle data splatnosti.

Do prvého sloupce v dotazu nastavte hvězdičku (zobrazení všech polí z tabulky). Do druhého sloupce nastavte pole „Datum_splatnosti“ a v řádku Řadit označte Vzestupně. Do třetího sloupce nastavte pole „Zaplaceno“ a do řádku Kritéria zapište hodnotu FALSE. Druhý a třetí sloupec vyřaďte ze zobrazení.

Výsledek je uložen pod názvem „D_Nezaplaceno“.

V české verzi Accessu můžete při filtraci podle pole typu Ano/Ne použít také hodnoty Ano (Pravda) místo TRUE a Ne (Nepravda) místo FALSE.

3. Rozmezí datových hodnot

Z tabulky „Dodavky“ zobrazte odběratele, datum vystavení, datum splatnosti, dopravné a pole „Zaplaceno“. Záznamy seřaďte podle odběratele a data vystavení a vyberte záznamy, kde je datum vystavení ze druhé poloviny roku 2007.

Protože bude dotaz seřazen podle dvou polí, musíte je vybrat ve správném pořadí, tj. napřed pole „Odberatel“ a poté pole „Datum_vystaveni“. U obou zvolených polí nastavte vzestupné seřazení, u pole „Datum_vystaveni“ použijte kritérium Between #1.7.2007# And #31.12.2007#. Do dalších sloupců dotazu zařaďte zbylá zobrazovaná pole.

Výsledek je uložen pod názvem „D_rozmezi_data“.

4. Použití seznamu In

Z tabulky „Vyrobky“ zobrazte položku, cenu, jednotku a DPH. Zobrazte záznamy, u kterých je jednotka „kg“ nebo „ks“, a seřaďte je podle položky.

Pro výběr několika hodnot u jednoho pole je výhodné použít seznam In, který v závorce obsahuje jednotlivé hodnoty, oddělené středníkem. Do kritéria u pole „Jednotka“ proto napište výraz In("kg"; "ks"). U textových hodnot není zapotřebí psát uvozovky, protože se automaticky doplní.

Seznam In se považuje za jediný výraz. Proto jeho negace pomocí operátoru Not zobrazí přesně doplněk, tj. seznam výrobků, u kterých jednotka nejsou kilogramy ani kusy.

Výsledek je uložen pod názvem „D_seznam“.

5. Zobrazení jedinečných hodnot

Z tabulky „Vyrobky“ zobrazte jednotky množství tak, aby byly jednotlivé hodnoty zobrazeny pouze jednou.

Do prvého sloupce zařaďte pole Jednotka. Zobrazení jedinečných hodnot proveďte tímto postupem:

  1. Do části okna s návrhem dotazu klepněte pravým tlačítkem myši (mimo zobrazení tabulky a mimo konkrétní vložené pole).
  2. Z místní nabídky zvolte příkaz Vlastnosti.
  3. V zobrazeném okně vlastností nastavte položku Jedinečné hodnoty na „Ano“ a okno vlastností zavřete.

Výsledek je uložen pod názvem „D_jedinecne_hodnoty“.

Okno s vlastnostmi dotazu obsahuje také vlastnost Jedinečné záznamy. Obě vlastnosti se navzájem vylučují, tj. nemůžete nastavit u obou vlastností současně hodnotu Ano. Rozdíl mezi oběma vlastnostmi je v tom, že při nastavení vlastnosti Jedinečné hodnoty na Ano se kontrolují duplicity pouze u polí, zobrazovaných v dotazu. Při použití vlastnosti Jedinečné záznamy se kontrolují duplicity u všech polí v tabulce bez ohledu na to, zdali

Nahrávám...
Nahrávám...