dnes je 27.9.2023

Input:

Access 2013: Primární klíč a indexování polí

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Při práci s datovými tabulkami je zpravidla vhodné, aby některé pole jedinečným způsobem charakterizovalo záznam. Proto se z některého pole v tabulce vytvoří primární klíč.

Vytvoření primárního klíče

Při tvorbě nové tabulky nabídne Access 2013 možnost automatického vytvoření primárního klíče. To znamená, že se do tabulky na první místo přidá nové pole typu Automatické číslo s názvem ID a toto nové pole je již vytvořeno jako primární klíč. U mnoha tabulek však potřebujete, aby se primární klíč vytvořil z jiného pole.

Pro tvorbu primárního klíče použijte tento postup:

  1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.
  2. Klepněte do řádku s polem, ze kterého chcete primární klíč vytvořit.
  3. Na kartě NÁVRH stiskněte ve skupině Nástroje tlačítko Primární klíč. U zvoleného pole se vlevo objeví obrázek klíče.
  4. Zavřete návrh tabulky a uložte změny.

Při tvorbě primárního klíče se automaticky zkontroluje, zdali vybrané pole neobsahuje duplicitní položky nebo hodnoty Null. Vytvoření primárního klíče je nezbytné pro tvorbu relací s referenční integritou. Pokud chcete vytvořit relace mezi tabulkami tak, aby se zadávané údaje automaticky kontrolovaly, společné pole u nadřízené tabulky musí být primárním klíčem.

Pro primární klíč platí následující pravidla:

  1. Primární klíč nesmí obsahovat duplicitní položky a hodnoty Null.
  2. Primární klíč je možno vytvořit v tabulce pouze jeden.
  3. Jestliže v tabulce nenastavíte řazení, záznamy jsou setříděné podle primárního klíče.
  4. Primární klíč není možné vytvořit z polí typu Objekt OLE, Příloha a Počítané. U polí typu Ano/Ne a Dlouhý text je to sice možné, ale jednalo by se o postup zjevně nesmyslný.

Vytvoření primárního klíče není sice nezbytně nutné, avšak s výjimkou malých pomocných tabulek je to vždy vhodné. Primární klíč je také nezbytný u tabulek, které chcete převést

Nahrávám...
Nahrávám...