dnes je 29.5.2024

Input:

Access 2013: Vkládání popisků a textových polí

30.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se naučíme do sestav vkládat nadpisy, popisky či textové vzorce.

Pro příklad, uvedený v této kapitole, si zkopírujte databáze Access2013_Popisky_priklad.accdb a Access2013_Popisky_vysledek.accdb.

  1. Sestavu otevřete v návrhovém zobrazení.
  2. Na kartě NÁVRH ve skupině Ovládací prvky klikněte na tlačítko Popisek se symbolem „Aa“. Kurzor myši se změní na křížek s písmenem A.
  3. V návrhu sestavy klepněte do místa, kde má být popisek umístěn (typicky do záhlaví nebo zápatí stránky). Zapište text popisku a klepněte mimo popisek.
  4. Vytvořený popisek označte klepnutím. Na kartě FORMÁT nastavte potřebné písmo.
  5. Příkazem Velikost a mezeryPřizpůsobit obsahu dostupným na kartě USPOŘÁDÁNÍ ve skupině Nastavení velikosti a pořadí upravte velikost pole s popiskem.
  6. Pomocí klávesových šipek s podrženou klávesu Ctrl upravte polohu popisku.

Vytvořený popisek označíte klepnutím. U označeného popisku můžete dodatečně měnit písmo a barvu pozadí. Opakovaným klepnutím (nikoliv poklepáním!) do popisku umístíte psací kurzor a můžete měnit jeho text.

Jestliže potřebujete nastavit vzhled u několika popisků najednou, nejprve je označte klepnutím myší s podrženou klávesou Shift. Druhou možností je klepnutí do svislého pravítka (tím označíte všechny popisky vedle sebe) nebo do vodorovného pravítka (označení popisků pod sebou). Access umožňuje také kopírování písma z jednoho popisku do druhého: označte popisek s nastaveným písmem, na kartě FORMÁT ve skupině Písmo použijte tlačítko Kopírovat formát s obrázkem štětečku a klepněte na popisek, jehož vzhled chcete upravit.

Příkaz Velikost a mezeryPřizpůsobit obsahu funguje jednorázově. Při změně textu popisku nebo písma jej musíte často použít znovu.

Nadpisy jednotlivých sloupců, umístěné v záhlaví stránky, je ještě zapotřebí zarovnat. Svislé zarovnání upravte takto:

  1. Označte všechny popisky v záhlaví stránky.
  2. Použijte na kartě USPOŘÁDÁNÍ ve skupině Nastavení velikosti a pořadí příkaz ZarovnatNahoru. Tím se všechny popisky zarovnají do jedné řádky.
  3. Nechte popisky označené a podle potřeby je kombinací klávesy Ctrl a šipky posuňte nahoru nebo dolů.
  4. Výšku záhlaví sestavy upravte tažením myší za spodní okraj záhlaví.

Vodorovné zarovnání popisku a odpovídajícího textového pole v těle sestavy proveďte podle toho, jestli se jedná o textový údaj (v textovém poli zarovnán doleva), nebo o číslo, měnu nebo datum (zarovnání doprava). Postupujte tak, že označíte popisek a textové pole a použijte na kartě USPOŘÁDÁNÍ ve skupině Nastavení velikosti a pořadí příkaz ZarovnatVlevo nebo Zarovnat Vpravo.

Nadpis sestavy

Kromě popisků, umístěných v záhlaví stránky, potřebujete zpravidla umístit na počátek sestavy nadpis celé sestavy. Nejprve

Nahrávám...
Nahrávám...