dnes je 12.8.2022

Input:

Automatizace vyplňování buněk

24.4.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3 Automatizace vyplňování buněk

Ing. Marek Laurenčík

a) zapnutá funkce v nabídce Nástroje – Možnosti

Jestliže zadáváme do buněk ve sloupci textové údaje, existuje možnost jejich automatického doplňování. Tato funkce je v Excelu standardně po instalaci zapnuta. Automatické doplnění funguje pouze tehdy, jestliže nevynecháme ve sloupci žádnou buňku. Ve směru řádku nefunguje.

Princip je v tom, že vyplníme-li několik počátečních písmen, automaticky se nabídne slovo, které již bylo ve sloupci vyplněno a začíná na stejná písmena.

Pokud nabídnuté dokončení slova nevyhovuje, pokračujeme zápisem dalších písmen. Pokud vyhovuje, potvrdíme zápis klávesou ENTER.

Jestliže více slov má stejný začátek, je třeba zapsat více znaků, aby se nabídlo správné automatické dokončení. Při zadávání slova Novák do buňky A3 se ovšem nejprve nabídne slovo Novotný (hned po zapsání písmene N). Nerozhoduje, jestli zapsaná písmena budou velká či malá.

Pokud nám tato funkce automatického doplňování vadí, vypneme ji pomocí nabídky Nástroje – Možnosti. V dialogovém okně Možnosti na kartě Úpravy vypneme volbu Ukončit automatické dokončování pro hodnoty buněk.

b) vyplnění výrazu pomocí pravého tlačítka myši

Postup si prohlédneme v souboru 2_2_3_vyplnovani.xls – list Doplnit.

V tabulce je přehled objednávek podle data. Objednávky jednotlivých firem se opakují.

Vyplňujeme tedy ve sloupci B do buněk bezprostředně pod sebou textový seznam, ve kterém se některé položky budou opakovat. Jestliže byla firma již ve sloupci vyplněna, můžeme využít na následující prázdné buňce pravé tlačítko myši. Zobrazí se místní nabídka, kde potvrdíme příkaz Vybrat ze seznamu. Směrem dolů od buňky se zobrazí seznam položek, které již ve sloupci byly vyplněny. Kliknutím do seznamu vyplníme požadovanou položku.

Pokud budeme do sloupce zapisovat nové firmy, budou se zařazovat rovněž do tohoto seznamu.

c) pořízení vlastního seznamu

Příklad
Vyplňujeme v tabulkách seznam stále stejných položek – viz list Vytvoření seznamu v souboru 2_2_3_vyplnovani.xls. Podobný seznam, jaký je vyplněn v tabulce, budeme potřebovat i v jiných tabulkách.

Seznam, který vytvoříme, bude fungovat tak, že budeme moci do buňky zapsat pouze jednu (kteroukoliv) položku. Ostatní položky vyplníme tak, že klikneme na buňku s již zapsanou položkou, kurzor myši přemístíme na pravý dolní roh buňky a se stisknutým

Nahrávám...
Nahrávám...