dnes je 18.4.2024

Input:

CorelDRAW: Potisk CD/DVD

25.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešním tutoriálu si vyzkoušíme, jak vytvořit potisk CD/DVD. Využijeme psaní po křivce, powerclip a další užitečné nástroje.

Není tomu dlouho, co skončil rok 2009. Nemálo lidí si dělá zálohy fotografií a výběry z celého roku, případně třídí svou sbírku fotografií nebo hudby atd., proto si vytvoříme návrh potisku CD/DVD, který budeme věnovat právě předešlému roku a uděláme jakýsi výběr „Best of 2009“.

Po zvolení Nového dokumentu ponecháme původní nastavení. Nástrojem elipsa vytvoříme tři kruhy, kterým zadáme do Textových políPanelu vlastností rozměry: 1. 118x118mm, 2. 40x40mm a 3. 15x15mm.

Všechny tři kruhy označíme Nástrojem výběr a stiskneme Klávesu P, tím budou vystředěny na stránku. Malý kruh je otvor v CD, větší začátek možného návrhu a velký konec možného návrhu.

Nástrojem text klepneme do prostoru a napíšeme libovolný text, v Panelu vlastností upravíme Typ písma (např. Mistral) a Velikost (spíše orientačně).

Při psaní textu po křivce/objektu (osnově) můžeme postupovat dvěma způsoby. První variantou je najet nástrojem Text na obrys objektu a ve chvíli, kdy se zobrazuje písmeno A s vlnovkou (nikoliv s AB), klepneme a můžeme psát. Druhá varianta, kterou právě provádíme, je vytvořit jak objekt, tak i text a poté oboje označíme nástrojem Výběr, zvolíme nabídku Text a v ní Přizpůsobit text osnově.

Text se umístí na vybraný objekt a dále s ním můžeme manipulovat buď červeným čtverečkem, který se před textem zobrazuje nebo posunem celého textu anebo nastavením možností v Panelu vlastností. Zde můžeme vidět pokrok proti starším verzím, kde byly tyto manipulace a úpravy problematičtější (střed textu, omezený panel vlastností atd.)

Jakmile máme text umístěn podle našich představ, označíme text nebo kruh a zvolíme nabídku Změnit a v ní Rozdělit: Text na osnově, také CTRL+K.

Tím jsme

Nahrávám...
Nahrávám...