dnes je 29.5.2024

Input:

CorelDRAW: Praktické využití efektu čočka

4.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Možná jste se již narazili na efekt čočka, schovaný v nabídce Efekty, kterým dáváme objektu zvláštní vlastnosti, podobné jiným, i rastrovým efektům. Dnes se na možnosti čočky podíváme a ukážeme si jejich praktické využití.

Efekt čočka se vždy přiřazuje nějakému objektu a lze jím měnit vzhled objektu pod ním umístěného, neměníme tedy vzhled samotného objektu, ale objektu, který je nad ním vytvořený. Čočku lze použít na všechny objekty programu CorelDRAW- vektorovou tvorbu- křivky, ale i rastrové obrázky, text atd. Tím není myšleno, že by šel efekt přiřadit přímo rastrovému obrázku, ale pouze na něm umístěnému objektu, který tím vzhled obrázku upraví.

Zvolíme Nový dokument, standardní nastavení můžeme zachovat. Zvolíme nabídku Soubor - Importovat, nalezneme v PC fotografii a importujeme ji do dokumentu. Nyní zvolíme Nástroj text, klepneme do obrázku a napíšeme krátký text. Když máme ještě text označený, zvolíme Nabídku efekty - Čočka (Alt+F3). Vpravo se otevře ukotvitelný panel, kde nastavíme namísto „Bez efektu typu čočka“ Zjasnit a Poměr zvýšíme na 60%.

K dispozici jsou volby zmrazit, zorný bod a odstranit plochu. Po zaškrtnutí políčka Zmrazit můžeme čočku přesouvat, aniž by se posouval obsah přes čočku zobrazovaný. Také můžeme spodní obrázek upravovat, aniž by to mělo vliv na zmraženou čočku.

Změnou Zorného bodu čočky můžeme zobrazit libovolnou část obrázku, tato funkce je dobře viditelná u čočky typu zvětšit nebo rybí oko. Zaškrtnutím a použitím ikony Odstranit plochu bude působit efekt pouze tam, kde objekt s čočkou překrývá jiný objekt, volný prostor zůstává čočkou neovlivněn.

Přes obrázek vytvoříme nástrojem Obdélník malý obdélník. Označíme ho Nástrojem výběr a zvolíme nabídku Efekty - Čočka. Nabídka typů čoček nabízí Míchání barev- do obrázku je “přimíchána” námi vybraná barva (v ukázce 40% černá) Filtrace barev - odebrání námi vybrané barvy (-//-),

Nahrávám...
Nahrávám...