dnes je 17.6.2024

Input:

CorelDRAW: Transformace

18.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Transformace je výraz pro pře-tvoření, změnu, proměnu. Také je to ale nástroj a panel v programu CorelDRAW, který skýtá nabídku mnohých proměn objektů jako jsou posun, otáčení, zkosení, rozměr, zrcadlení.

Otevřeme Nový dokument, standardní nastavení můžeme zachovat. Po vytvoření libovolného objektu se nejprve podívejme na Nástroj transformace, který nalezneme v nabídce  nástroje Tvar. Vybráním nástroje se aktivují ikonky v Panelu vlastností, kde budeme vybírat konkrétní typ transformace. Na výběr jsou: Otočení, Úhlové překlápění, Měřítko a Zkosení, to vše s přívlastkem volné. Když označíme objekt a vybereme nástroj Transformace a jeho typ, budeme moci volně upravovat objekt, záleží jen na tom, v jakém místě tažení začneme. Jestliže např. otáčíme z některého rohu obdélníku, pak bude v tom místě Střed otáčení. Ani při volném zkosení a dalších typech transformací nejsme nijak omezeni a počátek tažení se může nacházet dokonce i mimo objekt. Jestliže při tažení myší klepneme na pravé tlačítko myši nebo na klávesu +, vytvoříme změnou deformovaný duplikát.

Všechny tyto úpravy však máme možnost provádět běžným způsobem, tedy rohovými, horními a spodními táhly okolo vybraného objektu a také šipkami a dvojšipkami po opětovném klepnutí na vybraný objekt. Zajímavostí je pouze volnost manipulace, která může být v určitých případech výhodou.

Užitečnější použití transformací je pomocí nabídky Změnit – Transformace - (Libovolný výběr) nebo také Okno - Ukotvitelné panely – Transformace - (potvrzení libovolného příkazu z podnabídky). Transformace můžeme uplatnit i pro několik objektů najednou!

Po jedné z těchto voleb se zobrazí u pravého okraje okna panel Transformace. Jeho horní a spodní část je neměnná. Horní část obsahuje nabídku typů transformací, spodní pak rozmístění bodů na objektu, na který bude transformace použita. Ikonou Použít u duplikátu vytvoříme kopii objektu, na kterém bude transformace uplatněna. Prostřední část panelu se mění s typem transformace – budou zde pole pro zadání parametrů transformace.

Změnu

Nahrávám...
Nahrávám...