dnes je 14.6.2024

Input:

Doodle – 2. díl: Průběh hlasování a jeho správa

20.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku si ukážeme, jak probíhá hlasování ve službě Doodle.

Průběh hlasování

Ten, kdo hlasování založil, má dvě možnosti, jak o něm informovat účastníky. Buď zkopíruje odkaz na hlasování do běžné e-mailové zprávy anebo nechá vygenerovat tuto zprávu přímo samotnou službu Doodle (viz obrázek).

V obou případech nás odkaz (ve druhém případě schovaný pod tlačítkem Participate now) dovede na stránku se samotným hlasováním.

Varianty termínů si lze zobrazit ve dvou různých podobách dostupných na záložkách Table a Calendar. (Pokud byla při tvorbě hlasování využita k vytvoření variant možnost Text, tak nebude záložka Calendar dostupná.) Záložka Table zobrazuje varianty uspořádané v jednoduché tabulce…

…kdežto na záložce Calendar jsou zobrazeny ve formě položek v týdenním kalendáři.

Pokud bychom měli událost, u které hlasujeme pouze o dni, nikoliv o hodině konání, tak by se varianty na záložce Calendar zobrazili v samostatném řádku s označením All-day. O přítomnosti případných dalších variant v kalendáři jsme informováni pomocí šipek směřujících doleva či doprava.

Samotné hlasování je jednoduché – do pole Enter your name zapíšeme své jméno a buď na záložce Table nebo na záložce Calendar zaškrtneme termíny, které nám vyhovují. Dále již jen klikneme na tlačítko Done.

Dokud nezaškrtneme žádný termín, tak bude tlačítko Done doplněno slovy Cannot attend, tedy nemohu se zúčastnit. I to je regulérní hlasování, které jeho zakladateli přináší jistou informaci.

Po potvrzení nám služba poděkuje a nabídne nám dva příkazy. Příkazem Subcribe to updates, který ale vyžaduje přihlášení k uživatelskému účtu, bychom si mohli nechat zasílat e-mailové zprávy informující nás o hlasování dalších účastníků. Druhým příkazem Back to poll bychom se mohli vrátit zpět k hlasování.

Své hlasování totiž můžeme dodatečně upravit (po kliknutí na tlačítko se symbolem tužky).

Případné provedené změny potvrdíme tlačítkem Update. Tlačítkem se symbolem koše (zobrazí se po kliknutí na tlačítko se symbolem tužky) lze hlasování dokonce smazat. Tlačítkem se symbolem plus lze přidat dalšího hlasujícího. Je tedy pouze na vzájemné důvěře, že účastníci budou vystupovat pod svým skutečným jménem.

K úpravě hlasování se lze dostat nejen bezprostředně po provedeném hlasování, ale i kdykoliv později použitím původního odkazu, který nás na hlasování nasměroval (úprava hlasování je možná do té doby, než bude hlasování uzavřeno). Návrat na hlasování má smysl i tehdy, když své preference sice nechceme změnit, ale jsme zvědaví, jak hlasovali ostatní. Hlasy ostatních je možné sledovat pouze na záložce Table, na záložce Calendar se nezobrazují. Ve druhém řádku tabulky vidíme aktuální počet hlasů pro jednotlivé termíny.

Jestliže běžní účastníci hlasování se musí k zasílání e-mailových zpráv informujících o průběžném hlasování výslovně přihlásit, tak zakladateli chodí automaticky (a to i bez nutnosti registrace).

Kromě samotného hlasování lze na stránce vkládat i komentáře. Zapíšeme komentář…

…zadáme své jméno…

…a počkáme si na případnou reakci kolegů.

Správa hlasování

Nám, kteří jsme hlasování založili, se v horní části stránky zobrazí panel s dalšími příkazy.

Tlačítko Invite znovu zobrazí možnosti pro rozeslání pozvánky (pokud budeme chtít informovat další účastníky). Řadu dalších příkazů pak najdeme po kliknutí na tlačítko More.

Jejich význam je následující:

Příkaz Edit znovu spustí průvodce se třemi kroky, který umožňuje hlasování upravit. Nejlepší je to ovšem provést ještě před tím, než rozešleme informaci o hlasování účastníkům. Pokud bychom provedli zásadní změnu – např. změnili navrhované termíny či přidali nové – v už běžícím hlasování, tak by bylo nutné účastníky vyzvat k návratu na stránku s hlasováním k případné úpravě svých preferencí. Na obrázku vidíme podobu hlasovací tabulky po přidání nového termínu.

Příkaz Export to PDF vytvoří dokument PDF

Nahrávám...
Nahrávám...