dnes je 16.6.2024

Input:

Excel 2007: Kontingenční tabulky - 5. část

7.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vysvětlíme si seskupování dat v tabulce a výpočtové pole.

Zdrojová data, ze kterých budeme tabulku vytvářet, vypadají takto:

Tabulka obsahuje přehled obchodních případů za čtyři obchodníky až do 31.3. Jsou zde zapsána všechna kalendářní data, kdy proběhly jednotlivé obchodní aktivity.

To tabulku však velmi prodlužuje, potřebovali bychom vidět výsledky spíše po měsících. Vytvoříme si tedy kontingenční tabulku, kde použijeme toto uspořádání:

Data v tabulce se nám zobrazují takto:

Nyní kalendářní data seskupíme, abychom viděli v tabulce pouze výsledky podle měsíců. Umístíme kurzor na kterékoli kalendářní datum. V nabídce Nástroje kontingenční tabulky Možnosti potvrdíme na kartě Skupina příkaz Výběr skupiny.

Zobrazí se dialogové okno, které je již prakticky přednastavené:

Označíme zde v seznamu položku Měsíce a potvrdíme OK. Vzhled dat v tabulce se změní takto:

Kdykoli však budeme chtít opět rozpis podle kalendářních dat, můžeme na kartě Skupina potvrdit příkaz  Oddělit a tabulka se vrátí do předchozí podoby. Tabulku se seskupenými údaji si můžete prohlédnout na listě Seskupení v připojeném příkladu.

Kontingenční tabulku můžeme dále využít pro výpočet odměny obchodníků – provize. Dejme tomu, že obchodník dostává za každý obchodní případ stabilní odměnu 150 Kč a dále dostane 2 % (tj. 0,02) z objemu obchodu.

Vytvoříme výpočtové pole, které zobrazí výši provize. V nabídce Nástroje kontingenční tabulky je karta Nástroje. Na ní najdeme ikonu Vzorce a z její nabídky potvrdíme příkaz Výpočtové pole:

Zobrazí se dialogové okno, kde nastavíme parametry pro výpočet:

Do pole název zadáme výstižný název. Vzorec vytváříme tak, že v seznamu označíme pole a stiskneme tlačítko Vložit pole – tím se název pole přenese do vzorce. Matematická znaménka a číselné hodnoty zapisujeme do tohoto řádku

Nahrávám...
Nahrávám...