dnes je 21.4.2024

Input:

Excel 2007: Nabídka Vzorce - zadávání vzorců

18.9.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nabídka Vzorce je jednou z nabídek, kterou budeme při své práci s Excelem často používat. Popíšeme si techniky pro sestavování vzorců.

Zadávání jednoduchých vzorců provádíme pomocí klávesnice a myši. Do buňky zapíšeme nejprve znaménko =, potom zadáváme odkazy na buňky a operátory (matematická znaménka).

V buňce A1 a B1 máme čísla, následujícím způsobem tedy zapíšeme:

Sčítání: =A1+B1

Odčítání: =A1-B1

Násobení: =A1*B1

Dělení: =A1/B1

Do vzorců můžeme kromě odkazů zadávat také číselné hodnoty.

Pokud budeme sestavovat vzorec s využitím funkce, použijeme nabídku Vzorce:

Karta Knihovna funkcí

Tato karta je velmi významná. Jako první je zde k dispozici ikona Vložit funkci, která vyvolá dialogové okno pro vložení funkce.

 

Nejprve umístíme kurzor do buňky, kam chceme zadat vzorec.

Do pole Vyhledat funkci můžeme zapsat název funkce, pokud jej známe, nebo alespoň její slovní popis (např. „zaokrouhlení čísla") a stiskneme tlačítko Přejít. V takovém případě se nám v poli Vybrat funkci zobrazí seznam doporučených funkcí, ze kterých potom můžeme vybrat funkci vhodnou pro daný účel. Po označení této funkce vidíme pod polem Vybrat funkci jednak její syntaxi (způsob zápisu) a jednak vysvětlení jejího účelu.

Pokud nebudeme vyhledávat funkcí pomocí pole Vyhledat funkci, můžeme také nastavit kategorii v poli Vybrat kategorii. Neumíme-li kategorii určit, zvolíme v tomto poli položku Vše. Potom se v poli Vybrat funkci zobrazí seznam funkcí ze zvolené kategorie (nebo všech funkcí, pokud jsme v poli kategorie nastavili položku Vše). Vhodnou funkci opět označíme myší a dialogové okno potvrdíme OK.

Zobrazí se dialogové okno, pomocí kterého zadáme tzv. argumenty funkce. Pomocí argumentů určujeme, s jakými hodnotami a jakým způsobem má proběhnout výpočet. Na následujícím obrázku vidíme příklad argumentů pro logickou funkci KDYŽ:

 

Po umístění kurzoru v poli pro zadání argumentu (např. Podmínka) vidíme ve střední části dialogového okna popis argumentu, pod čarou je Výsledek.

Různé funkce samozřejmě mají různý počet argumentů. Argumentem funkce může být číselná hodnota, odkaz na buňku nebo oblast buněk, text nebo i jiná funkce (potom mluvíme o vnořování funkcí).

Funkci KDYŽ podle

Nahrávám...
Nahrávám...