dnes je 23.5.2024

Input:

Excel 2007: Vytváříme formulář - 3. část

14.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přistoupíme k nejdůležitějšímu kroku: zajistíme propojení formuláře s cenami a doplníme vzorce, které zajistí výpočty v závislosti na volbách nastavených ve formuláři.

Máme tedy již vytvořený a upravený formulář - v připojeném příkladu 09_21priklad.xlsx je jeho aktuální stav na listě Příprava formuláře.

V polích se seznamem zatím nejsou k dispozici žádné položky, ze kterých bychom mohli pomocí rozbalovací šipky vybírat. Upravíme tedy funkčnost tohoto ovládacího prvku. Umístíme kurzor na objekt a stiskneme pravé tlačítko myši. Z místní nabídky potvrdíme příkaz Formát ovládacího prvku. V dialogovém okně nyní budeme pracovat na záložce Ovládací prvek.

Stiskneme nejprve barevné tlačítko v poli Vstupní oblast. Dialogové okno se minimalizuje, přejdeme na list ceny a vyznačíme zde myší oblast A2:A4 (zde jsou zapsány druhy aut). Stiskneme klávesu ENTER, aby se dialogové okno opět rozbalilo. Nyní stiskneme barevné tlačítko v poli Propojení s buňkou, přejdeme na list Ceny a zde myší označíme buňku B2. Do této buňky se budou ukládat hodnoty, které budou aktuálně zvoleny ve formuláři. Stiskneme klávesu ENTER a dialogové okno potvrdíme tlačítkem OK.

Prohlédneme si rozpracovaný formulář. Pole se seznamem vypadá nyní takto:

Vyzkoušíme volbu některé z položek na seznamu, např. Renault. Přepneme na list Ceny a v buňce B2 se zobrazuje hodnota 2. Při volbě Škoda tam uvidíme hodnotu 3. Toho nyní můžeme využít ve vzorci, který sestavíme v buňce D2 na listě Ceník:

Využili jsme zde logickou funkci KDYŽ. Tato funkce porovná hodnotu uloženou v buňce B2 se zadanou hodnotou ve vzorce. Když tedy hodnota v buňce B2 bude rovna číslu 1, vypíše cenu uloženou v buňce C2, pokud hodnota v buňce B2 nebude rovna číslu 1, vypíše nulu.

Ve vzorci jsme využili absolutní adresaci v buňce B2 - tedy $B$2. Vzorec nyní zkopírujeme a upravíme, aby vypadal tak, jak je to rozepsáno ve sloupci E na listu Ceny. Hodnotu buňky B2 tedy postupně porovnáváme s hodnotami 1, 2, 3.

Vraťme se nyní do rozpracovaného formuláře a

Nahrávám...
Nahrávám...