dnes je 23.5.2024

Input:

Excel 2013: Grafická úprava buněk

6.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Excel 2013 nabízí bohatou škálu možností pro grafickou úpravu buněk. Obecně je výhodné provádět grafické úpravy buněk, jejich oblastí a celých tabulek v závěrečné fázi práce s tabulkou, kdy jsme již zadali všechna potřebná data, vzorce, funkce atd.

Pro využití možností formátování je výchozím krokem vybrání příslušných buněk. Následně máte tyto základní způsoby formátování:

  • tlačítka na kartě DOMŮ ve skupinách Písmo, Zarovnání a Styly,
  • nabídka Formát buněk,
  • doplňková možnost pomocí klávesových zkratek.

Formátování pomocí tlačítek na kartě DOMŮ:

Pro nápovědu, co která ikonka představuje, stačí vždy postavit kurzor myši na příslušnou ikonu (neklikat!) a po chvíli se zobrazí nápověda s informací, co příslušná ikona symbolizuje.

Zobrazení nápovědy

Skupina Písmo

Skupina Písmo

Ve skupině Písmo máte k dispozici standardní nástroje pro formátování písma, umožňující zvolit typ písma, jeho řez, velikost podtržení, barvu písma, barvu výplně buňky a ohraničení. Pro nastavení barvy výplň buněk můžeme využít předem připravené galerie barev nebo si tlačítkem Další barvy namíchat vlastní barvu. Výplň pak v případě potřeby odstraníte tak, že označíte buňky a vyberete možnost Bez výplně.

Paleta barev

Ohraničení lze nastavit pomocí tři skupin nástrojů.

Ohraničení buněk

Kromě předem připravených typů ohraničení (např. Dolní ohraničení, Všechna ohraničení, Dolní dvojité ohraničení) můžeme ve skupině nazvané Nakreslit ohraničení nastavit parametry (barvu a styl čáry) a následně myší kreslit ohraničení přímo do listu. Poslední možností je pak tlačítko Další ohraničení, jehož pomocí se dostaneme na kartu Ohraničení nabídky Formát buněk.

Dialog ohraničení

Skupina Zarovnání

Skupina zarovnání

Tlačítka ve skupině Zarovnání na kartě DOMŮ umožňují: zarovnat text v buňce ve vodorovném, a pokud je buňka dostatečně vysoká, tak i ve svislém směru. Další tlačítka umožňují zvětšit/zmenšit odsazení textu v buňce a nastavit orientaci textu. Pokud např. označíme několik buněk v jednom sloupci, tak je tlačítkem Sloučit a zarovnat na střed můžeme všechny sloučit do jedné velké buňky a následně změnit orientaci textu volbou Otočit text nahoru.

Otočení směru textu

Posledním tlačítkem Zalamovat text pak můžeme zalomit text, který je delší, než je nastavená šířka sloupce, tak, že se zobrazí na více řádcích.

Několik dalších možností najdeme na kartě Zarovnání nabídky Formát buněk, kterou můžeme zobrazit kliknutím na šipečku v pravém dolním rohu skupiny Zarovnání na kartě DOMŮ (příp. kliknutím pravým tlačítkem myši na buňku a volbou

Nahrávám...
Nahrávám...