dnes je 29.5.2024

Input:

Excel 2013: Hledání řešení

28.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Užitečným pomocníkem uživatele tabulkového procesoru Excel je nástroj Hledání řešení. Využijete ho zejména tehdy, potřebujete-li provádět výpočty se vzorci, obsahujícími proměnnou. Mohou to být výpočty matematické, fyzikální, finanční i jiné.

Použití funkce Hledání řešení

Vyjděme ze situace, kdy se rozhodujete o založení penzijního spoření. Máte za cíl dosáhnout během 30 let cílové částky 1 000 000 Kč. Průměrná roční výnosnost penzijního fondu je dejme tomu 3 %. Pomocí funkce PLATBA si můžete snadno vypočítat, že za daných okolností bude vaše měsíční platba do penzijního fondu představovat něco málo přes 1 700 Kč.

Vypočtená měsíční platba vám však nemusí vyhovovat. Můžete dejme tomu měsíčně platit částku 2 000 Kč. Jak vysokou cílovou naspořenou částku dosáhnete za stejné období penzijního spoření? Jednou z možností, jak takový výpočet provést, je využití funkce Hledání řešení. Tato funkce umožňuje hledat pro libovolnou funkci Excelu či vlastní vzorec nové řešení.

Při použití této funkce postupujte následovně:

  • Vyberte buňku se vzorcem (v tabulce příkladu je to buňka B6)
  • Klikněte na tlačítko Citlivostní analýza na kartě DATA ve skupině Datové nástroje a vyberte volbu Hledání řešení. Otevře se stejnojmenné okno.
  • V tomto okně je třeba vyplnit políčka Nastavená buňka, Cílová hodnota, Měněná buňka.
    • Nastavená buňka je buňka se vzorcem. V případě, že jste ji správně vybrali, je předvyplněna.
    • Cílová hodnota je číslo, pro které
Nahrávám...
Nahrávám...