dnes je 24.6.2024

Input:

Excel 2013: Nástroj Tabulka dat

18.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud potřebujete pro svou práci analyzovat výsledky vzorců nebo funkcí při změně jedné nebo dvou proměnných, vyzkoušejte nástroj Tabulka dat, který se nachází na kartě DATA. Protože pracuje s proměnnými, často se hovoří o tzv. citlivostní analýze, a to jedné nebo dvou proměnných.

Při zadání jedné proměnné můžete současně zpracovávat více vzorců pro jednu skupinu vstupních dat. Při řešení dvou proměnných lze zpracovat pouze jeden vzorec, ale pro dvě skupiny dat.

Pro řešení se tedy předpokládá existence vzorce a množiny (nebo dvou množin) vstupních dat, přičemž vstupní data nelze zadat přímo, ale jsou načítána do nástroje Tabulka dat pomocí takzvané Vstupní buňky. Výsledek vám vypočítá opravdu hodnoty. Pokud se ale podíváte na řádek vzorců, uvidíte, že ve skutečnosti vzniklo pole funkce TABULKA.

Řešení s jednou proměnnou

Představte si, že si chcete půjčit 100 000 Kč (příklad Excel2013_TabulkaDat.xlsx). Víte, že úrok je 11 % a zajímá vás, jak doba splatnosti ovlivní vaši měsíční splátku. Případně si můžete také zkusit a porovnat, jak doba splácení ovlivní částku, kterou zaplatíte navíc.

Nejprve si napište zadání a formulujte výpočet s funkcí PLATBA pro dobu splatnosti například 12 měsíců (buňka B7). Poté si do sousedního sloupce napište různé doby splatnosti.

Nyní označte do bloku celou oblast k řešení, která zahrnuje proměnné, vzorce i takzvanou výpočetní oblast.

Dále již klepněte na kartě DATA ve skupině Datové nástroje na ikonu Citlivostní analýza a zvolte možnost Tabulka dat. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém je třeba doplnit Vstupní

Nahrávám...
Nahrávám...