dnes je 20.4.2024

Input:

Excel 2013: Přehled formulářových prvků

20.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud máte zkušenost s rutinním vyplňováním rozsáhlých tabulek daty s předem určeným rozsahem hodnot, budete nejspíše souhlasit s tím, že je to činnost nezáživná a může při ní docházet k překlepům a chybám. V řadě případů je možné tuto činnost zjednodušit, zrychlit a zabezpečit proti případným chybám. Také mnohé výpočty lze zjednodušit a zrychlit. K tomu účelu se nabízí využití ovládacích prvků. Ty jsou dvojího druhu – Ovládací prvky ActiveX, které spouštějí makra a skripty, a Ovládací prvky formuláře. Na ty se v dalším výkladu zaměříme.

Formulářové prvky

Aniž to možná tušíte, s většinou formulářových prvků jste se již setkali a setkáváte se s nimi denně – vyskytují se v nejrůznějších dialogových oknech a ovládacích panelech aplikací. K formulářovým prvkům, obsaženým v Excelu, patří:

Tlačítko – po klepnutí na něj se spustí příslušná akce s ním spojená (zpravidla makro).

Pole se seznamem – textové pole s rozevíracím seznamem („roletka“). Umožňuje vybrat položku ze seznamu. Vlastní seznam je umístěn ve vstupní oblasti buněk, prvek vrací do propojené buňky pořadové číslo položky, vybrané ze seznamu. Pomocí makra nebo vzorce (INDEX) lze na základě tohoto pořadového čísla získat skutečnou hodnotu položky ze vstupní oblasti.

Zaškrtávací políčko – představuje jednu z možností, kterou lze zvolit zaškrtnutím nebo naopak odmítnout zrušením zaškrtnutí. Takových políček může být na listu současně více. Políčko je vázáno s určitou buňkou, ve které se zobrazuje výsledek nastavení políčka – logická hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA. Tato buňka pak může být zahrnuta do vzorců pro další výpočty, souvisejícími se zaškrtávacím políčkem.

Číselník – formulářový prvek, který může být přiřazen k buňce nebo textovému poli. Klepnutím na šipku nahoru hodnotu zvyšujete, opačným postupem snižujete. Lze nastavit nejnižší hodnotu, nejvyšší hodnotu a dále přírůstkovou změnu, to jest hodnotu, o kterou se údaj číselníku změní po klepnutí na šipku číselníku. Do propojené buňky se vrací aktuální hodnota číselníku.

Seznam – pole, ve kterém je zobrazen předem vytvořený seznam položek. Ten se nachází ve skupině buněk, tzv. vstupní oblasti. Seznam může do propojené buňky vracet číslo položky, vybrané ze seznamu. Lze nastavit i možnost vícenásobného nebo rozšířeného výběru, pak ale propojení s buňkou nebude funkční. Pomocí makra nebo vzorce (INDEX) můžete na základě tohoto pořadového čísla získat skutečnou hodnotu položky ze vstupní oblasti.

Přepínač – prvek, který umožňuje vybrat jedinou z více nabídnutých možností. Do propojené buňky (skupina přepínačů je vždy propojena na jedinou buňku) vrací číslo vybraného přepínače ve skupině přepínačů. K vytvoření skupiny přepínačů slouží

Nahrávám...
Nahrávám...