dnes je 22.5.2024

Input:

Excel 2013: Průvodce funkcemi

26.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Microsoft Excel 2013 nabízí velké množství funkcí. Jsou to prakticky předem definované vzorce, které na základě vstupních hodnot vykonají určitý výpočet a poté vrátí výslednou hodnotu vložením výsledku do buňky. Proto funkce mohou usnadnit výpočty, práci s textem, vyhledávání v databázi a mnoho dalších činností. Mohou stát v buňce samostatně nebo mohou být vnořeny do rozsáhlejších vzorců.

Obecně se dá říci, že každá funkce se skládá z názvu funkce a jejích argumentů. Lze tedy napsat, že její tvar je =NÁZEV_FUNKCE(argumenty).

Argumenty mohou být čísla, text, logické hodnoty a odkazy na buňky, ze kterých funkce počítá výslednou hodnotu. Jako argument můžete dokonce použít i další funkci, pak se jedná o funkci vnořenou.

Některé funkce mají pouze takzvané povinné argumenty (jejich názvy jsou v průvodci pro vložení funkce zobrazeny tučně). Jsou to takové argumenty, které musíte vždy pro výpočet zadat. Jiné funkce mohou mít navíc ještě nepovinné argumenty (jejich názvy nejsou zobrazeny tučně), jejichž zadání není pro výpočet nezbytně nutné – pokud nejsou zadány, doplní na jejich místo Excel předem danou výchozí hodnotu.

Pro snadnější práci s funkcemi má Excel připraveného průvodce Vložit funkci. Průvodce vás povede při výběru, vkládání a doplňování argumentů, navíc vám nabízí i nápovědu, popis a výsledky.

Jak funkci vložit

  1. Nejdříve označte buňku, do které chcete funkci vložit.
  2. Na řádku vzorců nebo na kartě VZORCE klepněte na ikonu Vložit funkci.
  3. Zobrazí se první krok okna průvodce Vložit funkci, ve kterém můžete vidět funkce roztříděné do jednotlivých kategorií.
    • V programu Excel se nachází více než tři sta funkcí. Aby se v nich lépe hledalo, jsou rozděleny do skupin, takzvaných kategorií (Finanční, Datum a čas, Matematické, Statistické, Vyhledávací, Databáze, Textové, Logické, Informační, Projektová příprava, Datová krychle, Kompatibilita, Web).
    • Navíc zde najdete ještě skupinu Vše, která obsahuje abecední seznam všech funkcí.
    • Užitečná pak může být i skupina Naposledy použité, ve které si Excel pamatuje deset naposledy užitých funkcí. Jestliže použijete
Nahrávám...
Nahrávám...