dnes je 17.6.2024

Input:

Excel 2016: Kombinované grafy

21.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Běžně se v rámci jednoho grafu znázorňuje více datových řad najednou. Pokud přitom současně využijeme více typů grafů, tak jsme vytvořili tzv. kombinovaný graf.

Přednastavené kombinované grafy

Ukažme si nejdříve dva nejběžnější příklady. Máme tabulku se dvěma datovými řadami, jejichž číselné hodnoty jsou vzájemně srovnatelné.

Tabulku označíme a na kartě Vložení klikneme ve skupině Grafy na tlačítko Vložit kombinovaný graf a zvolíme první možnost s názvem Skupinový sloupcový – spojnicový.

Vytvoří se graf, ve kterém bude první datová řada znázorněna pomocí sloupců a druhá pomocí spojnice. Obě datové řady přitom mají společnou svislou osu.

Častější je ale druhý případ, kdy jsou číselné hodnoty z datových řad výrazně odlišné – např. v naší tabulce vidíme údaje v desítkách a v tisících.

Při použití prvního typu kombinovaného grafu by se menší z datových řad krčila u vodorovné osy a graf by neměl žádnou vypovídací hodnotu.

Proto tentokrát v nabídce Vložit kombinovaný graf zvolíme druhou možnost s názvem Skupinový sloupcový – spojnicový na vedlejší ose. Hodnoty z druhé datové řady, které jsou vyjádřené pomocí spojnice, budou mít svou samostatnou svislou osu a jejich průběh tedy bude dobře zřetelný. Po označení grafu můžeme příkazem Přidat prvek grafu > Názvy os dostupným na kartě Návrh pojmenovat samostatně hlavní (primární) svislou osu a vedlejší svislou osu.

Máme-li tabulku s více než dvěma datovými řadami, tak bude spojnice vytvořena jen

Nahrávám...
Nahrávám...