dnes je 16.6.2024

Input:

Excel – Analytické nástroje – 1. část - Doplněk Analytické nástroje

6.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedle standardních statistických funkcí, dostupných např. na kartě Vzorce ve skupině Knihovna funkcí pod tlačítkem Statistické, obsahuje Excel i sadu komplexních statistických nástrojů ve formě doplňku s názvem Analytické nástroje.

Aktivace doplňku

Doplněk je součástí standardní instalace Excelu, ale je potřeba jej před použitím aktivovat. V nabídce Soubor > Možnosti přejdeme na záložku Doplňky a klikneme na tlačítko Přejít.

V seznamu dostupných doplňků zaškrtneme volbu Analytické nástroje a klikneme na tlačítko OK.

Nyní najdeme na kartě Data ve skupině Analýza tlačítko Analýza dat.

Je ale potřeba upozornit, že aktivovaný doplněk mírně brzdí start Excelu, a tak pokud víme, že s ním nebudeme delší dobu pracovat, tak je lepší ho opět deaktivovat.

Přehled nástrojů

Po kliknutí na tlačítko Analýza dat se zobrazí seznam 19 nástrojů.

Jejich podrobný popis bude obsahem samostatných článků. Nyní si uveďme jen jejich stručný přehled.

 • Anova: jeden faktor – zjišťuje, zdali má na hodnotu závislé veličiny statisticky významný vliv hodnota jedné sledované nezávislé veličiny.
 • Anova: dva faktory s opakováním – zjišťuje, zdali mají na hodnotu závislé veličiny statisticky významný vliv hodnoty dvou sledovaných nezávislých veličin. Každá kombinace nezávislých veličin je vyjádřena více hodnotami.
 • Anova: dva faktory bez opakování – zjišťuje, zdali mají na hodnotu závislé veličiny statisticky významný vliv hodnoty dvou sledovaných nezávislých veličin. Každá kombinace nezávislých veličin je vyjádřena jednou hodnotou.
 • Korelace – zjišťuje míru vztahu mezi dvěma veličinami. Jedná se o normalizovanou hodnotu kovariance.
 • Kovariance – zjišťuje míru vztahu mezi dvěma veličinami.
 • Popisná statistika – počítá základní charakteristiky statistického výběru (např. charakteristiky polohy a variability).
 • Exponenciální vyrovnání – slouží k vyrovnávání výkyvů trendu.
 • Dvouvýběrový F-test pro rozptyl – zjišťuje, zdali mají dva výběry stejný nebo odlišný rozptyl.
 • Fourierova analýza – převádí signál z časového na frekvenční vyjádření.
 • Histogram – počítá četnost hodnot v zadaných třídách včetně možnosti grafického znázornění.
 • Klouzavý průměr – slouží k vyrovnávání výkyvů trendu.
 • Generátor pseudonáhodných čísel – nabízí sedm technik generování pseudonáhodných čísel.
 • Pořadová statistika a percentily – slouží ke zjištění relativního pořadí hodnot v sadě dat.
 • Regrese – analyzuje lineární závislost mezi veličinami.
 • Vzorkování – vybírá vzorek ze zadaných číselných hodnot.
 • Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu – zjišťuje, zdali mají dva výběry stejnou nebo odlišnou střední hodnotu. Předpokládá se, že oba výběry jsou spárované, tedy typicky testujeme výsledky získané u stejných jedinců.
 • Dvouvýběrový t-test s rovností rozptylů – zjišťuje, zdali mají dva výběry stejnou nebo odlišnou střední hodnotu. Předpokládá se, že výběry mají stejné rozptyly.
 • Dvouvýběrový t-test s nerovností rozptylů – zjišťuje, zdali mají dva výběry stejnou nebo odlišnou střední hodnotu. Předpokládá se, že výběry mají odlišné rozptyly.
 • Dvouvýběrový z-test na střední hodnotu – zjišťuje, zdali mají dva výběry stejnou nebo odlišnou střední
Nahrávám...
Nahrávám...