dnes je 25.5.2024

Input:

Outlook 2013: Akronyma a emotikony

18.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zkratková slova a smajlíky jsou běžnou součástí e-mailové a chatové komunikace. Podíváme se na nejčastější z nich.

Akronyma neboli zkratková slova

V mailové komunikaci je velmi rozšířené i užívání anglických zkratek, jimiž uživatel vyjadřuje především často používaná slovní spojení. I v případě, že je nepoužíváte, měli byste přesto znát význam těch nejobvyklejších:

4U

for you

pro Tebe/pro Vás

AAA

against all risks

navzdory všem rizikům

AFAIK

as far as I know

pokud vím

AFK

away from keyboard

mimo klávesnici = dočasná nepřítomnost u PC

AKA

also known as

alias

ASAP

as soon as possible

co nejdříve

BFU

bloody fucking user

příšerný uživatel („lama“)

BTW

by the way

mimochodem

EOD

end of day

konec dne

FAQ

frequently asked questions

často kladené otázky

FYI

for your information

na vědomí, pro vaši informaci

IMHO

in my humble/honest opinion

dle mého skromného mínění

IMO

in my opinion

podle mého názoru

LOL

laughing out louds

hlasitý smích

MMNT

moment

moment

TIA

thanks in advance

předem děkuji

Pokud se chcete seznámit se všemi známými akronymy, případně mít možnost je mít vždy aktuální k dispozici, tak je nejlépe je hledat na internetu. Odkazů tam naleznete celou řadu, například http://www.tyl.cz/Pocitace/Internet/Akronymy-maly-slovnik.html.

Emotikony (tzv. smajlíky)

Emotikony jsou grafické symboly (složené obvykle z interpunkčních a speciálních znaků), které se vkládají do mailové nebo chatové konverzace pro doplnění a upřesnění nálady a pocitu diskutujících. Vyjadřují emoce jako pobavení, smích, pláč, vztek a další pocity, které by se normálně těžko popisovaly v slovním kontextu nebo by nebylo vhodné pro zachování roviny textu jej doplňovat dalšími slovními výlevy.

Jak vlastně vznikly?

Smajlíky (z anglického slova smileys, znamená něco jako úsměvy/ksichtíky) se dnes stále častěji stávají nepostradatelnou součástí chatové komunikace. Setkáváte se s nimi nejvíce v různých chatech a poslední dobou i v e-mailech, komunikaci na sociálních sítích a v internetových článcích.

V psaném projevu je totiž velmi těžké vyjádřit stručně a jasně pocity. Některá slova mohou mít více významů a neobratně je napsat může mít zcela opačný účinek. Oproti mluvené řeči, kde smysl rozeznáváme podle mimiky či intonace řeči, lze písmem jen velmi obtížně vyjádřit, co považujeme za ironii, jízlivost nebo zlobu. A to jsou také hlavní důvody, které vedly ke vzniku smajlíků.

Za „vynálezce“ smajlíků v jeho klasické podobě je považován americký výtvarník Harvey Ball, který jej navrhl v rámci kampaně pro zvýšení morálky zaměstnanců pojišťovací společnosti. Následně se začaly smajlíky šířit i do dalších novin, kde označovaly především dobré zprávy. Jejich počet stále narůstal a v současné době se staly jednou z nejznámějších, nejsrozumitelnějších a nejrozšířenějších ikon.

S postupným rozšiřováním výpočetní techniky a internetu

Nahrávám...
Nahrávám...