dnes je 17.6.2024

Input:

Outlook 2013: Možnosti odesílaných zpráv a nastavení automatického podpisu

22.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Před odesláním nové zprávy máte možnost ovlivnit její nastavení a chování při doručení.

Jednou z možností je nastavení Důležitosti zprávy (můžete jej nastavit pomocí tlačítek Vysoká důležitost a Nízká důležitost na kartě ZPRÁVA ve skupině Značky). Nastavením vysoké důležitosti můžete zvýraznit zobrazení zprávy v klientu elektronické pošty příjemce. To v praxi znamená, že taková zpráva bude vystupovat jako urgentní a příjemce ji tak snadno pozná mezi ostatními zprávami.

Nastavení důležitosti zprávy

Druhou možností je Utajení zprávy. K tomuto a k některým dalším pokročilejším nastavením se dostanete kliknutím na šipečku v pravém dolním rohu skupiny Značky na kartě ZPRÁVA nebo skupin Sledování a Další možnosti na kartě MOŽNOSTI. Zobrazíte tak nabídku Vlastnosti.

Vlastnosti zpráv

Při nastavení utajení zprávy máte stejně jako při nastavení důležitosti opět na výběr mezi několika úrovněmi. Pro důležitost i utajení platí stejné pravidlo – obě možnosti jsou jen doporučení, které nijak neovlivní to, jak se zprávou naloží její příjemce. Některé programy pro zpracování elektronické pošty nemusí tyto příznaky správně interpretovat.

K odesílané zprávě můžete připojit doručenku. Doručenka zajistí, že budete informováni o tom, že si příjemce zprávu přečetl. Opět ale platí, že není dobré se na tuto možnost spoléhat, protože záleží jen a pouze na programu pro zpracování elektronické pošty, který používá příjemce, zda doručenku umí zpracovat. I kdyby ji takový program zpracovat uměl, příjemce může odeslání doručenky odmítnout. Doručenku můžete nastavit na kartě MOŽNOSTI ve skupině Sledování pomocí zaškrtávacích políček s názvem Požadovat oznámení o doručení resp. Požadovat oznámení o přečtení. První z těchto dvou možností je zpracovávána automaticky serverem a závisí na

Nahrávám...
Nahrávám...