dnes je 19.5.2024

Input:

Outlook 2013: Vytváříme a odesíláme novou zprávu

21.3.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Klient elektronické pošty je hlavním nástrojem Outlooku 2013. Hlavním tématem tohoto článku bude vytvoření a odeslání nové zprávy.

Začněte tedy spuštěním Microsoft Outlooku a nástroje pro práci s elektronickou poštou.

 Hlavní okno Outlook 2013

Na kartě DOMŮ ve skupině Nové klikněte na tlačítko Nový e-mail. Otevře se okno pro vytváření nového e-mailu, podobné tomu, které je na obrázku.

Otevření nového e-mailu

Toto okno již slouží k vytvoření nového e-mailu. Pod pásem karet jsou tři řádky, do kterých se zadávají údaje potřebné k odeslání e-mailu. První řádek se nazývá Komu a slouží ke specifikování příjemce vaší zprávy. Adresu příjemce můžete vypsat buďto na klávesnici, nebo můžete použít vyhledání v adresáři. Vyhledání provedete kliknutím právě na tlačítko Komu. Pokud budete do řádku vypisovat jméno adresáta, který je uložený v adresáři, Outlook sám toho jméno rozpozná po napsání několika znaků a nabídne doplnění. To usnadní zadávání adresáta, nemusíte tak totiž klikat na tlačítko a prohledávat adresář.

Vyplnění údajů pro odeslání zprávy

Po zadání adresáta je možné zadat i příjemce do kopie. O významu kopie jsme se zmiňovali v jiné kapitole. Pro zadávání adresáta do kopie platí to samé, co pro zadávání primárního adresáta e-mailu.

Předmět je krátké vyjádření obsahu zprávy. Tj. když posíláte žádost, do předmětu uvedete „žádost“. Předmět usnadní třídění pošty adresátovi, ale i pozdější vyhledávání ve Vaší odeslané poště. Je součástí etikety a slušného chování, aby se předmět uváděl. Někteří uživatelé (a některé antivirové programy) zprávy bez předmětu mažou.

Dále existuje možnost ovlivnit, jak bude váš e-mail vypadat. Ano, je samozřejmě možné e-mail psát tak, jak je program nastavený a neřešit jeho grafickou úpravu. Někdy je to lepší, protože e-mailový klient příjemce nemusí takovou úpravu správně interpretovat, a e-mail, který měl být takto vylepšený, bude ve výsledku nečitelný.

 Formátování textu zprávy

Především je možné na kartě ZPRÁVA ve skupině Základní text nastavit typ a velikost písma, které bude v e-mailu použito. K dispozici jsou všechna písma nainstalovaná ve Windows. Písmu můžete samozřejmě také nastavit barvu, případně ovlivnit, zda bude tučné, kurzívou nebo podtržené.

Podobně jako v textovém editoru Word je možné nastavit zarovnání textu. K dispozici jsou tři možnosti:

  • Zarovnání vlevo se používá asi nejvíce – text bude zarovnán k levému okraji, pravá strana se zarovnávat nebude.
  • Zarovnání doprostřed zarovná text na každém řádku přesně doprostřed bez ohledu na jeho délku.
  • Zarovnání vpravo provede to samé, co zarovnání vlevo, ale s obrácenými stranami.

Dalšími

Nahrávám...
Nahrávám...