dnes je 23.5.2024

Input:

Používáme v Excelu příkaz Najít a Nahradit - 2. část

15.3.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Již jsme si uvedli příklady pro využití příkazu Najít, nyní se podíváme na možností příkazu Nahradit.

Dialogové okno pro nahrazování souvisí s dialogovým oknem Najít - jak již víme, jde vlastně pouze o jediné dialogové okno se dvěmi kartami.
Je-li zapnuté tlačítko Možnosti, vypadá dialogové okno pro nahrazování takto:

Přibylo zde pole Nahradit, do něhož zadáváme řetězec, kterým má být nahrazen řetězec zadaný v poli Najít.

V tomto případě najdeme v poli Oblast hledání pouze jedinou volbu - a sice Vzorce (nahrazování tedy nelze provádět v komentářích, zatímco hledání v nich funguje).
I zde platí, že nahrazování může být prováděno pouze v označené oblasti tabulky. Není-li taková oblast předem označena, probíhá nahrazování v souladu s nastavením pole Kde (buď list nebo sešit).

připojeném příkladu vyzkoušíme na listě Text nejprve jednoduché nahrazení textu. Zadáme do pole Najít řetězec podnos a do pole Nahradit řetězec tác. Nahrazování můžeme provádět buď postupně - pomocí tlačítka Nahradit nebo najednou - pomocí tlačítka Nahradit vše. Pokud se rozhodneme pro druhou možnost, musíme předem uvážit, v jakých tvarech se může vyskytovat řetězec, který jsme zadali do pole Najít. Jde tady o to, že by při spuštění hromadného nahrazení mohly vzniknout kuriózní zkomoleniny.

Při nahrazování můžeme také využívat zástupné znaky. Např. v seznamu zboží máme položku džbán [barva] keramický. V tomto spojení bychom označení barvy chtěli nahradit slovem malovaný. Do pole Najít tedy zadáme - džbán * keramický a do pole Nahradit - džbán malovaný keramický.

Nahrazování také můžeme využívat pro změnu formátu:

  1. Použijeme tlačítko Formát vedle pole Nahradit. Pomocí tohoto tlačítka
Nahrávám...
Nahrávám...