dnes je 19.5.2024

Input:

PowerPoint 2013: Vlastnosti textových polí

14.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Do textových polí ve snímcích můžete vkládat text, který lze formátovat standardním způsobem. Kromě toho můžete nastavovat formátovací vlastnosti samotných polí (umístění, překryvy, barvy výplně, …).

Otevřete si zkušební prezentaci PowerPoint2013_VlastnostiTextovychPoli.pptx, na které si všechny uvedené postupy procvičíte.

Vlastnosti textového pole můžete nastavovat na kartě FORMÁT, která se objeví, když klikneme na libovolnou hranu textového pole (pokud textové pole nemá viditelný obrys, je nejjednodušší nejdříve kliknout dovnitř textového pole, aby se objevila tečkovaná čára, která znázorňuje hranu textového pole). V případě, že využíváte textové pole, které již bylo do snímku vloženo při vytvoření snímku v rámci jeho struktury, tak je postup obdobný.

Na kartě FORMÁT se zobrazí formátovací vlastnosti seřazené do skupin – můžete zde nastavovat jednotlivé vlastnosti textového pole.

Styly obrazců

Zde můžete nastavit následující vlastnosti:

  • Vybrat si z galerie předem definovaných stylů textových polí.
  • Výplň obrazce – barevná výplň pozadí textového pole dle standardní nabídkové palety barev. Průhledná výplň se nastavuje volbou „bez výplně“, nikoliv bílou. Speciální barevné výplně se volí z položky rozevíracího seznamu Další barvy výplně (libovolný odstín) nebo z položek Obrázek, Přechod (přechod dvou či více barevných odstínů) a Textura (výběr „mramorování“).
  • Obrys obrazce – zde si můžete zvolit barvu, typ a tloušťku čáry rámující textové pole. (U některých objektů typu čára apod. je dostupná ještě volba Šipky sloužící k nastavení druhu šipek a ukončení těchto objektů.)
  • Efekty obrazce – různé speciální grafické efekty – např. Stín, Měkké okraje, Otočení v prostoru.

Velikost

Výška a šířka – standardní vlastnosti pole měněné i pomocí myši.

K detailnějšímu nastavení se lze dostat přes šipku v pravé dolní části této skupiny nástrojů (toto platí i pro ostatní skupiny) – na levé

Nahrávám...
Nahrávám...