dnes je 21.4.2024

Input:

Visio 2013: Organizační diagram – 2. část

30.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro některý účel stačí vytvořit organizační diagram pomocí základních kroků, Microsoft Visio 2013 však nabízí další možnosti úprav tohoto diagramu, jeho vytváření, ukládání a exportu do jiných aplikací.

Nastavení dalších vlastností políček diagramu

Pokud jste vytvořili organizační diagram, můžete pracovat s nastavením vlastností políček diagramu.

Na kartě ORGANIZAČNÍ DIAGRAM klepněte na šipku v pravém dolním rohu skupiny Obrazce. Zobrazí se dialogové okno Možnosti se dvěma kartami (Možnosti, Pole), na kterých lze postupně nastavit jednotlivé vlastnosti políček (obrazců) organizačního diagramu.

Určitě zajímavá je hned první karta Možnosti, protože zde můžete nastavit přesnou velikost obrazce. Všimněte si položky Nastavení těchto možností použijte u nových organizačních diagramů. Pokud ji totiž zatrhnete, pak se opravdu nastavené vlastnosti projeví i u nově vytvářených organizačních diagramů. Naštěstí tlačítkem Obnovit výchozí hodnoty lze zase vše vrátit zpět. Potom teprve přejděte na druhou kartu s názvem Pole, ve kterém můžete říci, pro které pole chcete mít v obrazci rezervované místo a i to, jak mají být v rámci obrazce umístěna.

 

Druh, velikost nebo barvu písma v obrazcích můžete nastavit tradičními nástroji na kartě DOMŮ.

Přidání názvu do organizačního diagramu

Do organizačního diagramu se obvykle přidávají i texty, které nechcete mít vázané na určité pozice. Může se jednat jen o název diagramu (obrazec Název) nebo o název a datum (obrazec Název a datum). Stačí tedy jeden z obrazců na výkres přetáhnout a potom do něj doplnit potřebný text.

Grafická úprava obrazců a spojovacích čar

Úprava vzhledu jednotlivých obrazců se nastaví sice v dialogovém okně Možnosti popsaném výše, ale přesto vlastně veškeré obrazce i jednotlivé propojovací čáry lze měnit pomocí formátovacích nástrojů na kartě DOMŮ ve skupině Styly obrazců podobně jako při tvorbě jiných schémat či grafů v programu Visio.

Navíc máte na kartě ORGANIZAČNÍ DIAGRAM ve skupině Obrázek možnost zobrazit v diagramu například fotografii člověka či místa, ke kterému se obrazec váže. Stačí, když na daný obrazec a ve skupině Obrazec klepnete na tlačítko Vložit a vyberte volbu Obrázek. Potom již běžným způsobem vyhledáte umístění obrázku v počítači a vše potvrdíte.

 

Vytvoření organizačního diagramu z nové tabulky dat

Pokud nemáte ještě data o organizaci uložena v žádném programu, můžete vyzkoušet metodu vykreslení organizačního diagramu na základě nové tabulky. Tuto tabulku pak v budoucnu lze doplňovat a vytvořený diagram na základě nových údajů jen aktualizovat.

Klepněte na kartě ORGANIZAČNÍ DIAGRAM ve skupině Data organizace na tlačítko Importovat. Tím se zobrazí první krok, ve kterém se vás Visio ptá, zda chcete použít soubor již existující nebo nový (stejný průvodce se zobrazí automaticky ihned po vytvoření nového výkresu ze šablony).

 

Vyberte možnost druhou, že nyní informace zadáte pomocí spuštěného průvodce a poté klepněte na tlačítko Další. Tím se zobrazí další okno, ve kterém se máte rozhodnout, zda data chcete zadávat v Poznámkovém bloku s oddělovači nebo v Excel.

 

Zvolme možnost Excel a pomocí tlačítka Procházet pak zadejte umístění a název souboru, který se nyní bude vytvářet. A potom již klepněte opět na tlačítko Další. Následující okno potvrďte tlačítkem OK.

Tím se zobrazí informace o ukázkovém textu, který máte nyní přepsat a postupně i doplnit o další položky. Rozsah položek není opravdu vázán ukázkou, ale závisí vše na vás, jak vše doplníte. Jen dejte pozor na to, abyste správně vyplnili jména nadřízených.

 

Nakonec vše uložte a program Excel uzavřete. Tím se prakticky vrátíte zpět do Visio k průvodci, kterého je třeba nyní dokončit. Po dokončení se vám totiž na výkresu hned zobrazí diagram přesně podle zadaných dat v tabulce.

Nahrávám...
Nahrávám...