dnes je 15.4.2024

Input:

Word 2013: Tvorba odstavců a práce s nimi

3.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V Microsoft Word 2013 odstavcem rozumíme souvislou část textu ukončenou stiskem klávesy Enter. Teoreticky tak jeden odstavec může obsahovat jeden či více prázdných řádků. Začátek a konec odstavce můžete rozeznat při zobrazení netisknutelných znaků, kde lze nalézt místa, kde byla stisknuta klávesa Enter.

Klávesu Enter nikdy nepoužívejte pro zalomení řádku v rámci odstavce. Zalomení konce řádku uvnitř odstavce provádí program Word automaticky.

Konce odstavců

Jednodušší a pro práci s odstavci praktičtější způsob zjištění začátku a konce odstavce je odstavec označit pomocí trojího klepnutí levým tlačítkem myši.

Pomocí trojího klepnutí levým tlačítkem myši označíte celý odstavec.

Označení celého odstavce

Všimněte si, že označený odstavec obsahuje prázdné řádky. Zalomení řádku uvnitř řádku je naznačeno jiným znakem než znakem pro konec odstavce.

Pro zalomení řádku uvnitř odstavce použijte klávesovou kombinaci Shift+Enter.

Vlastnosti odstavce

Odstavec je stavebním kamenem každého textu. Proto je vhodné pro text v odstavci používat jednotné formátování. V rámci jednoho odstavce je obvykle používán jednotný vzhled textu – font, velikost písma. Odstavec má také některá nastavení, která jsou jednotná pro celý odstavec. Rozestup mezi řádky – řádkování. Zarovnání textu po stranách. Odstupy od krajů. V některých případech, například v seznamech mají odstavce vlastní odrážky či číslování. V případě nadpisů je součástí vlastností odstavce i zařazení do osnovy.

Formátování odstavců bude věnováno několik následujících kapitol. Nyní se seznámíte s tím, jak nastavit základní vlastnosti odstavce – řádkování a zarovnání.

 Zarovnání odstavců

Řádkování

Pomocí řádkování nastavujete v programu Word vzdálenost mezi jednotlivými řádky. Na rozdíl od programů pro

Nahrávám...
Nahrávám...