dnes je 29.5.2024

Input:

Zoner Photo Studio 9: Fotomontáž ještě jednou

9.8.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Fotomontáž patří k oblíbeným grafickým technikám. Grafik zde zpravidla sáhne po pogramu Adobe Photoshop, my se podíváme na možnosti našeho programu Zoner Photo Studio.

Princip fotomontáže

Jestliže vytváříme fotomontáž, jde nám o to, abychom některé prvky fotografie přenesli do jiné fotografie nebo obrazu. Základní filozofie je ve všech bitmapových editorech  podobná:

Jde o to, že provedeme označení části fotografie, kterou potřebujeme přenést do jiného obrazu. Tuto označenou část fotografie potom zkopírujeme - běžně využijeme klávesovou zkratku CTRL+C, která je podporována prakticky snad všemi běžnými programy. Potom otevřeme druhý obraz a použijeme pro vložení kopírované části programu opět známou klávesovou zkratku CTRL+V.

Nástroje pro výběr

Volba nástroje pro výběr části obrazu záleží na charakteru objektu, který potřebujeme označit. V Zoneru můžeme využít následující 4 nástroje:

Jde o

Obdélníkový výběr - vyznačíme jej šikmým tažením myši, přičemž držíme stisknuté levé tlačítko, po jeho uvolnění je výběr hotov

Laso - se stisknutým levým tlačítkem myši kreslíme obrys výběru „od ruky". Pro uzavření obrysu vybírané plochy se musíme přiblížit k místu, kde jsme začali kreslit a provedeme dvojité kliknutí

Polygonové laso - obrys vytváříme tím, že klikneme, posuneme myš, klikneme atd. Uzavření obrysu provedeme obdobně jako v případě Lasa.

Kouzelnou hůlku - výběr se provádí na principu příbuznosti barevných odstínů. Kliknutím do barevného odstínu se označí plochy příbuzných barev - přesnost závisí na hodnotě zadané v poli Tolerance.

Nástroj volíme pomocí ikony a následně můžeme  nastavit na vodorovném alternativním panelu další vlastnosti:

První čtyři ikony tohoto alternativního panelu slouží k nastavení způsobu výběru (prostý výběr, přidávání k výběru, ubírání z výběru, průnik dvou výběrů). Nastavením parametru Rozmazání určíme, nakolik mají být okraje výběru ostré. Antialiasing je vyhlazování obrysů výběru. Tlačítkem Invertovat provedeme obrácení výběru - tj. zamění se označená a neoznačená oblast.

Všechny tyto nástroje pro výběr můžeme kombinovat, tj. provedli jsme například prostý výběr pomocí nástroje obdélníkový výběr, potom můžeme třeba zapnout nástroj Polygonové laso + režim Ubírání z výběru a pokračovat na upřesňování obrysů výběru.

Praktická ukázka

Pro účely praktického procvičení jsme zvolili 2 fotografie - motyl.jpg a

Nahrávám...
Nahrávám...