dnes je 20.4.2024

Input:

Access 2013: Analýza tabulek a výkonu databáze

28.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V této kapitole se seznámíte s některými možnostmi Accessu, které vám umožní provést analýzu objektů v databázi a vztahů mezi nimi.

Pro příklady, uvedené v této kapitole, si stáhněte databáze v archivu access_analyza.zip.

Zobrazení vztahů mezi objekty

Access vám umožní zobrazit vztahy mezi objekty v databázi, a to jak předchůdce, tak i následníky. Pro zobrazení závislosti postupujte takto:

 1. V okně databáze označte potřebný objekt (tabulku, dotaz, atd.).
 2. Na kartě DATABÁZOVÉ NÁSTROJE klikněte ve skupině Relace na příkaz Závislosti objektů. Tím se v pravé části okna Accessu zobrazí podokno Závislosti objektů. (Pokud se případně zobrazí dotaz na povolení automatických oprav názvů, klikněte na volbu OK.)
  Nástroj Závislosti objektů
 3. Klepnutím na volbu Objekty závislé na mně zobrazíte následníky označeného objektu.
 4. Klepnutím na volbu Objekty, na kterých závisím zobrazíte předchůdce označeného objektu.

Podokno se zobrazením závislostí umožní zobrazit i několikanásobnou závislost v sekvenci (např. na tabulce závisí dotaz a na dotazu další dotazy nebo sestavy). Pro postupné zobrazování závislostí v sekvenci klepněte na trojúhelníček směřující vpravo, který se nachází vlevo od názvu objektu. Jestliže v sekvenci již nenásleduje žádná další závislost, zobrazí se informace Žádné.

Podokno závislostí zavřete křížkem v jeho pravém horním rohu nebo opětovným kliknutím na tlačítko Závislosti objektů.

Dokumentace tabulek v databázi

U složitější databáze je často výhodné si vytvořit dokumentaci tabulek v písemné nebo elektronické podobě. Dokumentaci vytvořte takto:

 1. Na kartě DATABÁZOVÉ NÁSTROJE klikněte ve skupině Analyzovat na tlačítko Dokumentace databáze.
 2. V zobrazeném okně Dokumentace klikněte na záložku s názvem Tabulky. Na této kartě označte názvy tabulek, které chcete analyzovat. Pro označení všech tabulek najednou klepněte na tlačítko Vybrat vše.
 3. Klepněte na tlačítko Možnosti. Tím si zobrazíte další okno s nastavením možností dokumentace.
 4. Jestliže chcete pouze vytisknout seznam polí pro jednotlivé tabulky, zrušte označení Vlastnosti, Relace a Oprávnění podle uživatelů a skupin. V sekci Tisknout pro pole označte volbu Názvy, datové typy a velikosti, v sekci Tisknout pro indexy označte volbu Nic. Nastavení potvrďte klepnutím na tlačítko OK.
 5. Klepnutím na tlačítko OK v okně dokumentace spusťte dokumentování tabulek.

Dokumentace se zobrazí jako tisková sestava v náhledu. Každá tabulka je zdokumentována na nové stránce.

Jestliže u polí ponecháte volbu Názvy, datové typy, velikosti a vlastnosti, ve výsledném výstupu se u každého pole zobrazí hodnoty úplně všech vlastností – tedy i těch, které jste v definici tabulky nezměnili (což je naprostá většina). Dokumentace je pak velmi rozsáhlá a nepřehledná.

Sestavu s dokumentací můžete vytisknout nebo uložit v elektronické podobě jako soubor typu RTF:

 1. Ponechte náhled sestavy otevřený a na kartě NÁHLED klepněte ve skupině Data na příkaz Word (příkaz může být schovaný pod tlačítkem Další).
 2. Zvolte umístění pro exportovaný soubor.
 3. Název souboru je automaticky nastaven jako „doc_rptObjects“; tento název můžete změnit.
 4. Potvrďte tlačítkem OK.

Výsledkem exportu je dokument, který můžete otevřít textovým editorem Word, vytisknout jej a podle potřeby jej doplnit a upravit.

Zdokumentujte všechny tabulky v databázi access_analyza_priklad.accdb a proveďte export do textového dokumentu. Výsledek

Nahrávám...
Nahrávám...