dnes je 15.4.2024

Input:

Psaní speciálních znaků

22.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro lepší pochopení způsobů, kterými lze ve Windows zapisovat speciální znaky, si stručně zrekapitulujme historii znakových sad. Písmena a jiné textové znaky jsou v počítači reprezentovány pomocí pořadového čísla v tabulce znaků, které se říká znaková sada.

První běžně používanou znakovou sadou byla sada ASCII, která pokrývala 128 znaků (s pořadovými čísly 0 až 127). Její malou část vidíme v následující tabulce.

Rozsah 128 znaků pokryje bez problémů potřeby anglické abecedy, ale pro znaky z jiných abeced (včetně té naší české) už v ní není místo. Proto se s rozšiřováním počítačů do dalších částí světa vytvářely znakové sady, které základní ASCII sadu doplňovaly o dalších 128 znaků (pozice 128 až 255). V různých regionech se přitom používaly různé sady. V českém prostředí se v operačním systému MS DOS používala znaková sada CP852 a v raných verzích Windows znaková sada Windows-1250.

Skutečnost, že jedno pořadové číslo kódovalo v různých regionech různé znaky, ale ztěžovalo korektní zobrazení dokumentů. Proto se přistoupilo k vytvoření znakové sady Unicode, která si klade za cíl pokrýt v jediné tabulce znaky ze všech světových jazyků. V současnosti obsahuje více než 130 000 znaků. V praxi se používá více způsobů kódování znaků Unicode – k nejčastějším patří UTF-8 a UTF-16.

Pokud byste si chtěly prohlédnout kompletní soupis znaků ze zmiňovaných znakových sad, tak je naleznete např. na následujících odkazech: CP852 (včetně ASCII) (https://www.ascii-codes.com/cp852.html), Windows-1250 (https://en.wikipedia.org/wiki/Windows-1250) a Unicode (http://www.alanwood.net/unicode/basic_latin.html).

Klávesové zkratky

Z praktického hlediska máme ve Windows hned několik způsobů, jak vložit méně obvyklý znak, který nemá přímo na klávesnici svou klávesu. Začněme klávesovými zkratkami. Tak např. znak zavináče (@) můžeme zapsat buď s použitím klávesové zkratky pravý Alt + V (stiskneme a podržíme pravý Alt, stiskneme V, pustíme pravý Alt) nebo zkratky levý Alt + 64 (stiskneme a podržíme levý Alt, stiskneme šestku, stiskneme čtyřku, pustíme levý Alt). (Případně bychom mohli použít i kombinaci Ctrl + levý Alt + V, protože Ctrl + levý Alt nahrazuje pravý Alt, ale je to postup, který nebude fungovat ve všech programech.)

Klávesové zkratky s pravým Altem

Obecně řečeno můžeme říci, že se levý Alt spojuje s čísly a pravý Alt s písmeny a s pár dalšími znaky. Seznam znaků, které se dají vložit v českém Windows s použitím pravého Altu, najdete v následující tabulce.

Klávesové zkratky s levým Altem

Číslo u zkratek využívajících levý Alt vychází z pořadového čísla znaku ve znakové sadě. Vzhledem k tomu, že v současnosti používané verze Windows využívají znakovou sadu Unicode, tak by se dalo očekávat, že půjde o pořadové číslo právě v této znakové sadě, ale ve skutečnosti to není tak jednoduché. Uživatelé si v přechozích verzích zvykli na klávesové zkratky vycházející ze starších znakových sad a Windows jim vychází vstříc. Ponechává v platnosti původní zkratky ze znakových sad CP852 a Windows-1250 a přidává k nim zkratky ze znakové sady Unicode.

Problém nenastává u pozic 0 až 127, protože všechny znakové sady se zde shodují (přebírají totiž znaky ze sady ASCII). Již zmíněný zavináč je na pozici 64, a právě proto ho můžeme zapsat klávesovou zkratkou levý Alt + 64. Už ale na pozici 128 mohou vzniknout nejasnosti. Ve znakové sadě CP852 zde najdeme velké C se spodním háčkem (), kdežto ve znakové sadě Windows-1250 znak eura (€). Zkratkou Alt + 128 zapíšeme znak ze starší znakové sady CP852. Chceme-li vložit znak € z novější znakové sady Windows-1250, tak musíme před pořadové číslo přidat ještě nulu. Příslušná zkratka by tedy měla tvar levý Alt + 0128 (pomiňme nyní skutečnost, že pohodlnější cestou pro napsání znaku eura je zkratka pravý Alt + E). Jak sada CP852, tak sada Windows-1250 mají jen 256 znaků (pozice 0 až 255), a tak od pozice 256 výše je již situace opět přehledná – zkratka levý Alt + pořadové číslo vloží příslušný znak ze znakové sady Unicode.

V následujících dvou tabulkách je uveden výběr ze zkratek využívajících levý Alt, a to bez rozlišení toho, z jaké znakové sady vycházejí (z hlediska praktického použití je to lhostejné). V první tabulce jsou uvedeny různé speciální symboly, ve druhé pak písmena z cizích abeced. Znaky, které lze zapsat pomocí pravého Altu, nejsou

Nahrávám...
Nahrávám...