dnes je 17.6.2024

Input:

Access 2013: Další vlastnosti polí

8.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vždy když zvolíme určitý typ pole, objeví se jeho detailní vlastnosti, které usnadňují vyplňování položek a zabraňují chybám.

Obecný postup je následující:

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.
 2. Vyberte řádek s polem tabulky, u kterého chcete nastavit některou vlastnost.
 3. Na kartě Obecný klepněte do řádku s nastavovanou vlastností a zapište do ní potřebné údaje nebo klepnutím na šipku vyberte potřebnou volbu.
 4. Zavřete návrh tabulky a uložte změny.

Popíšeme si zde důležité vlastnosti nejčastějšího typu – text:

 • Velikost pole: určuje počet znaků, které má pole mít. Maximální počet je 255. Na velikosti pole je závislá celková velikost databáze.
 • Formát: formát vkládaných hodnot – pro textové pole se nenastavuje.
 • Vstupní maska: vzorový tvar pro všechna data, která mají být vložena do tohoto pole.
 • Titulek: titulek pole (pokud není zadán, je titulek roven názvu pole) – vhodné při nepoužívání diakritiky v názvech polí.
 • Výchozí hodnota: hodnota automaticky zadaná do pole při nových záznamech.
 • Ověřovací pravidlo: výraz, který omezuje hodnoty, které mohou být zadané do tohoto pole.
 • Ověřovací text: chybová zpráva při pokusu o zadání nepovolené hodnoty ověřovacím pravidlem.
 • Je nutno zadat: povinnost zadat do pole hodnotu.
 • Povolit nulovou délku: povolení zadání řetězce nulové délky.
 • Indexovat: zajištění indexace (urychluje prohledávání a řazení) a současně hlídání duplicity v poli (zajištění neopakování hodnoty v poli – např. rodné číslo, kód zboží, apod.).

Povinné vyplnění položky

Po nastavení pole jako povinně vyplňovaného použijte vlastnost Je nutno zadat. Výchozí hodnota je ne. Jestliže nastavíte hodnotu ano, pole nepřipouští hodnotu Null a všechny položky v poli musí být vyplněné.

Formát

Tuto vlastnost použijete zejména u pole typu Datum/Čas. U nově vytvořené tabulky není tato vlastnost vyplněna a do položek v polích můžete zadávat datum společně s časem. Pokud nechcete čas zadávat (což je velmi častý případ), je výhodné zvolit některý z datových formátů. Nejčastěji se používá volba Datum (krátké). Tento formát zobrazuje datum stejným způsobem, avšak nepřipouští zadávání času. Pole zabere v tabulce méně místa a manipulace se záznamy tabulky je rychlejší.

S vlastností Formát souvisí vlastnost Počet desetinných míst, kterou použijete např. u pole typu Měna.

Výchozí hodnota

Při přidání nového záznamu se číselné a měnové položky nastaví na nulu, textové na prázdný řetězec. Pomocí vlastnosti Výchozí hodnota můžete určit údaj, který se automaticky zapíše do nově přidávaného záznamu. Tento údaj můžete ponechat nebo jej

Nahrávám...
Nahrávám...