dnes je 21.4.2024

Input:

Access 2013: Dotazy se souhrnem

2.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Tématem tohoto článku je tvorba souhrnů ve výběrových dotazech.

Pro příklady v této kapitole budete potřebovat databázi Access2013_DotazySouhrn_I.accdb.

Tvorba souhrnného dotazu

Tvorba souhrnů je další možností výběrového dotazu. Umožní vám provádět součty a další typy výpočtů po skupinách.

Jednoduchý souhrnný dotaz obsahuje dvě pole: prvé obsahuje opakující se hodnoty a definuje způsob seskupování, druhé obsahuje číselné nebo měnové údaje a slouží pro výpočet součtů. Jako zdroj záznamů může sloužit tabulka nebo další výběrový dotaz. Je také možné vytvořit dotaz se dvěma nebo i více tabulkami a souhrnem. Postupujte takto:

  1. Založte nový výběrový dotaz a zařaďte do něj potřebné zdroje záznamů.
  2. Zvolte pole, definující skupinu a dále pole, které chcete sčítat.
  3. Na kartě NÁVRH klepněte na tlačítko Souhrny. Tím se do návrhu dotazu přidá další řádek Souhrn.
  4. U obou polí je v řádku Souhrn nastavena volba Seskupit. U pole definujícího skupinu tuto volbu ponechte, u sčítaného pole nastavte volbu Sum.

Ve výsledném dotazu se u pole se seskupováním ponechá původní název, u pole se součtem se název pozmění na „SumOf“. Proto je vhodné toto pole přejmenovat: klepněte do řádku Pole, před název sčítaného pole zapište nový název a za ním dvojtečku. Jako nový název sčítaného pole můžete zvolit i jeho původní název.

Seskupování je nejčastěji provedeno pomocí jednoho pole. Jednotlivé skupiny pro součet jsou pak vytvořeny pro jednotlivé jedinečné hodnoty (data, názvy výrobků, rodná čísla atd.). Můžete však také vytvořit seskupování podle více polí. Skupiny pro součet se pak tvoří dvojicemi, trojicemi hodnot atd. Příkladem může být seskupování podle měsíců a roků nebo křestních jmen a příjmení.

Extrémním případem je dotaz, který neprovádí žádné seskupování a obsahuje pouze pole se součtem. Výsledkem dotazu je jediná řádka, zobrazující součet přes všechny řádky výchozí tabulky.

Typy souhrnů

Souhrnný dotaz umožňuje provádět také jiné typy souhrnů, než je součet. Potřebný typ souhrnu zvolte pomocí rozvíracího seznamu v řádku Souhrn. Souhrny můžete vytvořit pro více polí, popřípadě u jednoho pole provést více typů výpočtu. Access nabízí tyto typy souhrnů:

  • Sum: součet. Použitelný pro číselné nebo měnové pole.
  • Avg: průměr. Použitelný pro číselné nebo měnové pole.
  • Min: u číselného nebo měnového pole nejmenší hodnota, u datového pole nejstarší datum, u textového pole první podle abecedy.
  • Max: u číselného nebo měnového pole největší hodnota, u datového pole poslední datum, u textového pole poslední podle abecedy.
  • Count: počet záznamů ve skupině. Můžete použít kterýkoliv typ pole.
  • First:
Nahrávám...
Nahrávám...