dnes je 25.5.2024

Input:

Access 2013: Formulář v návrhovém zobrazení

9.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Formulář je možné vytvořit pomocí průvodce nebo samostatně v režimu návrhového zobrazení. V tomto režimu máte možnost vybírat a vkládat do formuláře jeho jednotlivé prvky a dále s nimi pracovat.

Výběr a vkládání formulářových prvků

Výchozím krokem je zobrazit si nový nebo již existující formulář v návrhovém zobrazení.

V otevřené databázi se k práci s formuláři dostanete klepnutím na kartu VYTVOŘENÍ. Ve skupině Formuláře jsou k dispozici příkazy Průvodce formulářem, Návrh formuláře a Prázdný formulář.

Pokud již některé formuláře existují, budou zobrazeny v navigačním podokně po levé straně okna Accessu (rozbalovacím tlačítkem zvolte možnost Formuláře nebo Všechny objekty Accessu). Budete-li vytvářet úplně nový formulář, klepněte na kartě VYTVOŘENÍ na příkaz Prázdný formulář. Po zadání tohoto příkazu se otevře nové okno s prázdným formulářem v zobrazení rozložení, do kterého můžete postupně vkládat potřebné formulářové prvky. Ještě větší kontrolu nad obsahem formuláře máme v návrhovém zobrazení. (Poznámka: tlačítko Návrh formuláře na kartě VYTVOŘENÍ vytvoří prázdný formulář a rovnou ho přepne do návrhového zobrazení.)

Chcete-li provádět úpravy již existujícího formuláře, poklepejte na jeho název a po otevření se přepněte do návrhového zobrazení. To lze provést příkazem Zobrazení na kartě DOMŮ ve skupině Zobrazení, klepnutím na ikonku Návrhové zobrazení v pravé části stavového řádku nebo příkazem Návrhové zobrazení zadaným v místní nabídce, vyvolené klepnutím pravého tlačítka myši v okně formuláře nebo přímo na jeho názvu v seznamu formulářů.

Formulářových prvků existuje celá řada. Jejich nabídka je dostupná v návrhovém zobrazení nebo zobrazení rozložení na kartě NÁVRH ve skupině Ovládací prvky. V případě návrhového zobrazení je prvků k dispozici více.

Jak vidíte, nástrojů a formulářových prvků opravdu není málo. V připojené tabulce je jejich pojmenování a hlavní použití.

Ovládací prvek

Popis

Vybrat

Umožňuje výběr objektů.

Textové pole

Standardní prvek pro vkládání polí.

Popisek

Popisek jakéhokoliv prvku nebo obyčejný text bez vazby.

Tlačítko

Tlačítko pro spouštění příkazů maker a povelů programu.

Karta

Vložení karty (záložky) pro možnost přepínání v rámci formuláře.

Hypertextový odkaz

Vytvoření hypertextového odkazu na místa v dokumentu i mimo něj.

Ovládací prvek webového prohlížeče

Vložení rámce pro zobrazení webové stránky.

Ovládací prvek navigace

Prvek usnadňující přepínání mezi formuláři a sestavami.

Skupina voleb

Skupiny pro nezávislé přepínače voleb.

Vložit konec stránky

Vložení konce stránky – následující prvky budou na další stránce.

Pole se seznamem

Vložení rozbalovacího seznamu – volba rozbalením a označením.

Graf

Spuštění průvodce grafem.

Čára

Vložení čáry – pasivní prvek nevázaný na pole.

Přepínací tlačítko

Přepínací tlačítko volby.

Seznam

Vložení nerozbalovacího seznamu – volba pomocí posuvníku.

Obdélník

Vložení obdélníku/čtverce – pasivní prvek nevázaný na pole.

Zaškrtávací políčko

Potvrzovací tlačítko prvku (zapnuto/vypnuto).

Rámeček nevázaného objektu

Rámeček pro vložení nevázaného objektu.

Příloha

Vložení prvku pro práci s přílohami.

Přepínač

Přepínač pro vzájemně se vylučující volby.

Nahrávám...
Nahrávám...