dnes je 29.5.2024

Input:

Access 2013: Pasivní formulářové prvky

18.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Při vytváření formulářů používáme formulářové prvky různého druhu. Některé mají vztah k datům a hovoříme o nich jako o aktivních prvcích. Jiné prvky vazbu na data nemají a slouží ke grafickému ztvárnění formulářů a jejich zpřehlednění. V tomto případě hovoříme o prvcích pasivních.

Pro příklad uveďme vložené rámečky, textové pole, čáry, obrázky a další. Tyto objekty mohou být vkládány do formuláře prostřednictvím galerie ve skupině Ovládací prvky na kartě NÁVRH.

Ta je v otevřeném formuláři dostupná při dvou typech zobrazení – Zobrazení rozložení a v Návrhovém zobrazení. Při druhém jmenovaném zobrazení je výběr prvků širší. Galerie obsahuje řadu formulářových prvků, z nichž mezi pasivní patří následující prvky:

Textové pole – standardní textové pole nevázané na data.

Popisek – popis jakéhokoliv prvku nebo obyčejný text bez vazby (kupříkladu název formuláře v jeho záhlaví).

Skupina voleb – poslouží ke společnému ohraničení jakéhokoliv počtu jiných prvků (například popisků s údaji adresy klienta).

Čára – pasivní prvek nevázaný na pole.

Obdélník – vloží pravoúhlý objekt nevázaný na pole.

Rámeček nevázaného objektu – rámuje nevázaný objekt.

Obrázek – umožní vložit obrázek, který máte k dispozici v podobě datového souboru.

Podle potřeby můžete vybrat a vložit do formuláře příslušný pasivní prvek. Udělejte to tak, že nejprve klepněte na jeho ikonu v galerii. Poté přemístěte kurzor do těla formuláře a při stisknutém levém tlačítku myši jejím pohybem zakreslete obrys prvku. Nakonec uvolněte tlačítko myši a prvek se v daném místě vytvoří.

Postupným vkládáním potřebných prvků dotvoříte celý formulář.

S vloženými prvky můžete ve formuláři dále pracovat – vybrat je a poté kopírovat, přesouvat, měnit jejich velikost a tvar nebo je odstraňovat.

Použití některých pasivních prvků

Ukažme si postupy při práci s pasivními prvky formuláře na příkladu tří z nich – popisku, čáry a obdélníku.

Hodláte například vylepšit svůj formulář o záhlaví s jeho názvem. V návrhovém zobrazení formuláře proto

Nahrávám...
Nahrávám...