dnes je 15.6.2024

Input:

Access 2013: Podmíněné formátování ve formuláři

25.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podmíněné formátování vám umožní výrazně zvýšit přehlednost a uživatelský komfort formulářů.

Pro příklady, uvedené v této kapitole, si zkopírujte databáze Access2013_FormularePodmineneFormatovani.accdb a Access2013_FormularePodmineneFormatovani_vysledek.accdb.

Tvorba podmíněného formátu podle hodnoty v poli

Podstatou podmíněného formátování je vytvoření podmínky, která se ve formuláři vyhodnocuje znovu pro každý záznam z tabulky. Dále nastavíte způsob zobrazení pole, které se uplatní při splnění podmínky. Pokud je podmínka splněna, údaje v poli se zobrazí rozdílným způsobem.

Podmíněné formátování poskytuje několik možností. Prvou je rozdílné formátování pole na formuláři podle zobrazené hodnoty. Při tvorbě podmíněného formátu postupujte takto:

 1. V návrhovém zobrazení (příp. v Zobrazení rozložení) označte potřebné pole.
 2. Použijte příkaz Podmíněné formátování, který najdete na kartě FORMÁT ve skupině Formátování ovládacího prvku. Druhou možností je klepnout na pole pravým tlačítkem myši a z místní nabídky použít příkaz Podmíněné formátování.
 3. Ověřte, že se v rozbalovacím seznamu Zobrazit pravidla formátování pro nachází pole, se kterým chcete pracovat. Případně vyberte pomocí seznamu jiné pole.
 4. Klikněte na tlačítko Nové pravidlo.
 5. V prostředním seznamu nastavte potřebné porovnání (např. je mezi, je rovno, je větší než atd.).
 6. Do pole napravo zapište hodnotu, se kterou se bude hodnota v poli porovnávat. U některých typů porovnání (např. je mezi) musíte zapsat dvě hodnoty. Při použití podmíněného formátování u datových polí musíte porovnávanou hodnotu zapsat mezi dva znaky „#“(např. #31.12.2008#), jinak při tvorbě podmíněného formátu nastane chyba.
 7. Pomocí tlačítek pod vytvořenou podmínkou nastavte potřebný formát. Můžete použít tučné, šikmé nebo podtržené písmo a změnit barvu písma a pozadí pole.
 8. Klepněte na tlačítko OK.

U podmíněného formátování se vždy uplatní všechna nastavení, včetně nastavení nepoužitých. Jestliže např. u nějakého pole nastavíte červenou barvu písma a u podmíněného formátování tučné místo, avšak nenastavíte barvu písma, při splněné podmínce bude pole zobrazeno tučně a výchozí, tj. černou barvou.

Podmíněné formátování můžete vytvořit také najednou pro několik polí na formuláři. Označte potřebná pole klepnutím myší s podrženou klávesou Shift a použijte popsaný postup.

Jestliže po nastavení podmíněného formátu kliknete opět na tlačítko Nové pravidlo, můžete vytvořit další podmínku s potřebným formátem. Při tvorbě podmíněného formátování s několika variantami musíte mít na paměti, že vyhodnocování podmínek se provádí shora dolů. Nejprve se vyhodnotí první podmínka. Jestliže je splněna, ostatní podmínky se již nevyhodnocují. Proto může záležet na tom, v jakém pořadí podmínky vytvoříte. Např. při nastavení podmínek dle obrázku budou údaje větší než 2000 zobrazeny červeně, protože splnily současně i první podmínku, a tak k vyhodnocení druhé podmínky vůbec nedošlo.

Odstranění podmíněného formátování z pole na formuláři proveďte těmito kroky:

 1. V návrhovém zobrazení formuláře (příp. v Zobrazení rozložení) označte potřebné pole.
 2. Použijte příkaz Podmíněné formátování na kartě FORMÁT nebo příkaz Podmíněné formátování z místní nabídky.
 3. Označte podmínku, kterou chcete odebrat.
 4. Klepněte na tlačítko Odstranit pravidlo.
 5. Potvrďte tlačítkem OK.

Upravení podmínky proveďte těmito kroky:

 1. V návrhovém zobrazení formuláře (příp. v Zobrazení rozložení) označte potřebné pole.
 2. Použijte příkaz Podmíněné formátování na kartě FORMÁT nebo příkaz Podmíněné formátování z místní nabídky.
 3. Označte podmínku, kterou chcete upravit.
 4. Klepněte na tlačítko Upravit pravidlo.
 5. Změňte dle potřeby typ porovnání, hodnotu k porovnání nebo formát.
 6. Potvrďte tlačítkem OK.

Zvýraznění pole při vstupu

Nahrávám...
Nahrávám...