dnes je 20.4.2024

Input:

Access 2013: Práce s tabulkami a komprese databáze

21.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se dozvíte o manipulaci s tabulkami jako celkem a o kompresi databázového souboru.

Kopírování tabulek

Jednotlivé objekty tabulek můžete kopírovat do schránky a opětovně je do databáze vkládat. U tabulek je tato akce poněkud odlišná, protože zkopírovanou tabulku můžete vložit různým způsobem. Postup je následující:

  1. V navigačním podokně databáze označte tabulku, kterou chcete zkopírovat.
  2. Tabulku zkopírujte běžným způsobem do schránky. K tomu použijte pravé tlačítko myši a volbu Kopírovat, tlačítko Kopírovat na kartě DOMŮ ve skupině Schránka nebo klávesovou kombinaci Ctrl + C.
  3. Proveďte vložení zkopírované tabulky pravým tlačítkem myši a volbu Vložit, tlačítkem Vložit na kartě DOMŮ ve skupině Schránka nebo klávesovou kombinací Ctrl + V.
  4. Všechny tyto tři způsoby vložení zobrazí okno pro vložení tabulky. Do položky Název tabulky zapište vhodný název a v přepínači Možnosti vložení označte potřebnou volbu. Klepněte na tlačítko OK.

Při vkládání zkopírované tabulky máte k dispozici tři způsoby vložení:

  • Výchozí je volba Struktura a data. Při této volbě se vytvoří identická kopie tabulky.
  • Volba Jen struktura. Při tomto vkládání se vytvoří identická tabulka, avšak prázdná (bez záznamů).
  • Volba Připojit data k existující tabulce. Do položky Název tabulky zapište v tomto případě jméno existující tabulky a zkopírované záznamy se do uvedené tabulky přidají. Podmínkou samozřejmě je, aby zkopírovaná a cílová tabulka měly stejnou strukturu.

Připojování dat k existující tabulce vám umožní spojovat více tabulek do jedné. Kromě uvedeného jednoduchého kopírování můžete použít také vkládací akční dotaz, který

Nahrávám...
Nahrávám...