dnes je 16.6.2024

Input:

Access 2013: Přehled kriteriálních podmínek dotazů

19.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Praktické příklady častých kriteriálních podmínek.

Příklady výrazů, které jako kritéria používají textové hodnoty

Pole

Výraz

Popis

MěstoPříjemce

„Brno“

Zobrazí objednávky odeslané do Brna.

MěstoPříjemce

„Brno“ Or „České Budějovice“

Pomocí operátoru Or zobrazí objednávky odeslané do Brna nebo do Českých Budějovic.

DatumOdeslání

Between #1/5/08# And #1/10/08#

Pomocí operátorů Between, And zobrazí objednávky odeslané mezi pátým a desátým lednem 2008.

DatumOdeslání

#2/2/08#

Zobrazí objednávky odeslané 2. února 2008.

ZeměPříjemce

In(„Kanada“; „Velká Británie“)

Pomocí operátoru In zobrazí objednávky odeslané do Kanady nebo Velké Británie.

ZeměPříjemce

Not „USA“

Pomocí operátoru Not zobrazí objednávky odeslané do všech zemí kromě USA.

JménoPříjemce

Like „S*“

Zobrazí objednávky odeslané zákazníkům, jejichž jméno začíná písmenem S.

Firma

>=„N“

Zobrazí objednávky odeslané firmám, jejichž názvy začínají písmeny N až Z.

ČísloObjednávky

Right([ČísloObjednávky]; 2)=„99“

Pomocí funkce Right zobrazí objednávky, jejichž hodnoty v poli ČísloObjednávky končí dvojčíslím 99.

Firma

Len([Firma])>Val(30)

Pomocí funkcí Len a Val zobrazí objednávky odeslané firmám, jejichž název je delší než 30 znaků.

 

Příklady výrazů, které jako kritéria používají výsledky výpočtů a manipulací s kalendářními daty

Pole

Výraz

Popis

DodatDne

Between Date( ) And DateAdd(„m“; 3; Date( ))

Pomocí operátorů Between, And a funkcí DateAdd a Date zobrazí objednávky požadované mezi dnešním datem a třemi měsíci od dnešního dne.

DatumObjednávky

< Date( )–30

Pomocí funkce Date zobrazí objednávky starší než 30 dní.

DatumObjednávky

Year([Datum Objednávky])=1996

Pomocí funkce Year zobrazí objednávky s rokem převzetí 1996.

DatumObjednávky

DatePart(„q“; [Datum Objednávky])=4

Pomocí funkce DatePart zobrazí objednávky za čtvrté kalendářní čtvrtletí.

DatumObjednávky

DateSerial(Year([DatumObjednávky]), Month([Datum Objednávky])+1; 1)–1

Pomocí funkcí DateSerial, Year a Month se zobrazí objednávky za poslední den každého měsíce.

DatumObjednávky

Year([Datum Objednávky])=Year(Now()) And Month([DatumObjednávky])=Month(Now())

Pomocí funkcí Year a Month a operátoru And zobrazí objednávky za aktuální měsíc letošního roku.

 

Příklady výrazů, které jako kritéria používají hodnoty prázdných polí (hodnoty Null nebo řetězce nulové délky)

Pole

Výraz

Popis

RegionPříjemce

Is Null

Zobrazí objednávky zákazníků, u nichž pole RegionPříjemce obsahuje hodnotu Null.

RegionPříjemce

Is Not Null

Zobrazí objednávky zákazníků, u nichž pole RegionPříjemce obsahuje nějakou hodnotu.

Fax

„“

Zobrazí objednávky zákazníků, kteří nemají faxový přístroj. Tato skutečnost je v poli Fax v tabulce indikována řetězcem nulové délky namísto hodnoty Null.

 

Příklady výrazů, které jako kritéria používají části hodnot polí

Pole

Výraz

Zobrazí se

JménoPříjemce

Like „S*“

Objednávky odeslané firmám, jejichž název začíná písmenem S.

Nahrávám...
Nahrávám...