dnes je 21.4.2024

Input:

Access 2013: Průvodce vyhledáváním

24.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Při použití průvodce vyhledáváním se při zapisování do pole v tabulce zobrazí rozvírací seznam, ze kterého si vyberete potřebný údaj. Údaje, zobrazené v rozvíracím seznamu, můžete zadat ručně z klávesnice nebo je převzít z jiné tabulky.

Příklady k této kapitole naleznete v databázi access_pruvodce_vyhledavanim.accdb.

Seznam s jedním sloupcem, zadávaný z klávesnice

Při tvorbě jednosloupcového seznamu, zadaného přímo z klávesnice, použijte tento postup:

 1. V návrhovém zobrazení tabulky vytvořte nové pole a vyplňte jeho název.
 2. V seznamu Datový typ vyberte poslední položku Průvodce vyhledáváním. Tím spustíte okno s průvodcem.
 3. V první části průvodce označte volbu Hodnoty zadá uživatel a stiskněte tlačítko Další.
 4. Ve druhé části průvodce ponechte v položce Počet sloupců jedničku a v kolonce Sloupec1 vyplňte potřebné texty. Stiskněte tlačítko Dokončit.
 5. Nové pole se vytvoří jako textové o délce 255 znaků. Upravte vhodně délku pole a uložte návrh tabulky.

Jestliže v tabulce postavíte kurzor do takto vytvořeného pole, zobrazí se v něm rozvírací seznam se zadanými volbami. Pole však funguje jako kombinace seznamu a standardního textového pole. Je tedy do něj možné zapisovat z klávesnice i údaje, které v rozvíracím seznamu nejsou.

Dodatečnou úpravu seznamu v poli provedete takto:

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení a vyberte potřebné pole. Ve spodní části okna označte kartu Vyhledávání.
 2. Jednotlivé volby jsou ve vlastnosti Zdroj řádků jako texty v uvozovkách, oddělené středníkem. Tento seznam můžete dodatečně upravit.
 3. Jestliže chcete, aby bylo do pole možné zadávat pouze některou ze zobrazených voleb, nastavte vlastnosti Omezit na seznam na hodnotu Ano. Při tomto nastavení Access neumožní v poli uložit nestandardní údaj, zapsaný z klávesnice.
 4. Pokud je u vlastnosti Povolit úpravy seznamu hodnot zvolena hodnota Ano, je možné v zobrazení datového listu upravovat nabízené hodnoty pomocí tlačítka, které se objeví po rozbalení rozevíracího seznamu.

 

Seznam se dvěma sloupci, zadávaný z klávesnice

Tento typ seznamu použijete v případě, kdy chcete do pole zadávat číselný nebo textový kód, avšak v poli chcete zobrazit vysvětlující texty. Příkladem může být seznam firem, států nebo měn:

 1. V návrhovém zobrazení tabulky vytvořte nové pole a v seznamu Datový typ vyberte Průvodce vyhledáváním.
 2. V první části průvodce označte volbu Hodnoty zadá uživatel a stiskněte tlačítko Další.
 3. Ve druhé části průvodce zapište do položky Počet sloupců dvojku. V kolonce Sloupec1 vyplňte kódy a v kolonce Sloupec2 potřebné texty. Stiskněte tlačítko Další.
 4. Ve třetí části průvodce ponechte označenou volbu Col1. Tím určíte, že se do pole v tabulce budou zapisovat hodnoty z prvého sloupce seznamu. Stiskněte tlačítko Dokončit.
 5. Nastavte vhodně délku textového pole podle délky údajů v prvém sloupci seznamu. Jestliže jste do prvého sloupce seznamu zapsali číselné kódy, pozměňte datový typ pole na celočíselný.
 6. Podle potřeby klepněte na záložku karty Vyhledávání a nastavte vlastnost Omezit na seznam na Ano.

U pole tohoto typu se do tabulky ukládá číselný nebo textový kód, zatímco vysvětlující texty jsou pouze zobrazovány. Tabulka tedy zabírá méně místa.

U dvousloupcového seznamu je v poli vidět údaj v prvním sloupci

Nahrávám...
Nahrávám...