dnes je 20.4.2024

Input:

Access 2013: Řazení a seskupování v sestavě

4.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Inkoustový tisk je stále pro mnohé uživatele velmi dostupným a jednoduchým způsobem tisku. Pro občasný tisk dopisů či jiných dokumentů nemá smysl investovat do laserové tiskárny. Ovšem inkoustový tisk má i své proti. Především technické řešení způsobuje, že inkoust v tryskách tiskových hlav zasychá – proto je dobré čas od času na tiskárně něco tisknout. Další problém vyvstane v okamžiku, kdy nám tiskárna oznámí, že inkoust došel.

Pro příklad uvedený v této kapitole si zkopírujte databáze Access2013_SestavyRazeni_priklad.accdb a Access2013_SestavyRazeni_vysledek.accdb.

Tvorba skupiny v sestavě

Při tvorbě složitější sestavy je často zapotřebí vytvořit v sestavě částečné součty, např. sečíst některá pole pro jednotlivé odběratele nebo výrobky. Tvorba částečných součtů nebo jiných souhrnů vyžaduje splnění dvou podmínek:

 • tištěné záznamy jsou podle tohoto pole seřazeny,
 • na sestavě je vytvořena další sekce, která bude obsahovat textové pole s vypočteným souhrnem.

Pro seřazení tištěných záznamů použijte tento postup:

 1. Otevřete sestavu v návrhovém zobrazení.
 2. Na kartě NÁVRH klikněte ve skupině Skupiny a souhrny na tlačítko Seskupit a seřadit.
 3. Ve spodní části okna se zobrazí panel Skupina, řazení a souhrn, ve kterém klikněte na tlačítko Přidat řazení.
 4. V seznamu vybrat pole zvolte pole z datového zdroje, podle kterého se mají záznamy seřadit. K seřazení můžete použít i takové pole, které v sestavě není zobrazeno.
 5. Ve vedlejším seznamu vyberte vzestupné nebo sestupné řazení. Příslušné názvy se liší podle datového typu pole, podle kterého seřazujeme (např. A nahoře/Ž nahoře u textových polí nebo od nejmenších po největší/od největších po nejmenší u číselných polí).
 6. Nastavené seřazení můžete odstranit kliknutím na křížek na pravé straně řádku s nastaveným seřazením (pozor, ať si ho nespletete s křížkem, kterým se zavírá celý panel).
 7. Panel Skupina, řazení a souhrn můžete případně zavřít – křížkem v jeho pravém horním rohu nebo opětovným kliknutím na tlačítko Seskupit a seřadit na kartě NÁVRH.

U delších sestav je možné řadit do několika úrovní. Pole, nastavené v prvém řádku, se použije pro řazení v prvé úrovni, pole ve druhém řádku ve druhé úrovni atd. Pořadí úrovní je možné měnit pomocí tlačítek Nahoru a Dolů se symboly šipek na pravé straně řádku s nastaveným seřazením.

Takto nastavené řazení zatím slouží pouze k setřídění tištěných záznamů a netvoří ještě skupinu. K vytvoření skupiny použijte tlačítko Přidat skupinu na stejném panelu Skupina, řazení a souhrn. Vyberte pole, podle kterého chcete seskupovat a způsob, jakým mají být vytvořené skupiny za sebou řazeny (postup je stejný jako u výše popsaného seřazování bez použití seskupování).

Jestliže použijete tlačítko Přidat skupinu u dvou nebo i více polí pod sebou, vytvoříte sestavu se seskupováním do více úrovní. Pořadí úrovní je možné měnit pomocí tlačítek Nahoru a Dolů se symboly šipek na pravé straně řádku s nastaveným seřazením.

Tvorba souhrnů v sestavě se seskupováním

Spolu s vytvořeným seskupením se automaticky v návrhovém zobrazení sestavy objeví i část Záhlaví následována názvem pole, podle kterého seskupujeme. Souhrny je ale obvyklejší umísťovat do zápatí, a proto na řádku s vytvořeným seskupením klikněte na tlačítko Další a místo volby bez části zápatí vyberte volbu s částí zápatí. Tím se objeví část Zápatí následována názvem pole, podle kterého seskupujeme.

Souhrny za jednotlivé skupiny vytvořte obdobně jako souhrny za celou sestavu:

 1. Do části s názvem Zápatí vložte textové pole. Klepněte na něj pravým tlačítkem myši a použijte příkaz Vlastnosti nebo klikněte na kartě NÁVRH ve skupině Nástroje na tlačítko Seznam vlastností. Zobrazíte tím postranní panel Seznam vlastností.
 2. Vyplňte vlastnost Název. Klepněte do vlastnosti Zdroj ovládacího prvku a pomocí tlačítka se třemi tečkami zobrazte okno tvůrce výrazů.
 3. V levém seznamu poklepejte na položku Funkce, označte položku Předdefinované funkce a v prostředním seznamu označte položku Agregační SQL.
 4. V pravém seznamu označte potřebnou funkci: Avg (průměr), Count (počet), Min (nejmenší hodnota), Max (největší hodnota), Sum (součet). Na název funkce poklepejte.
 5. Ve vytvářeném výrazu klepněte na text «výraz» a vymažte jej. V levém seznamu označte prvý řádek s názvem upravované sestavy.
 6. V prostředním seznamu najděte název pole, ze kterého se má vytvořit souhrn, a poklepejte ho.
 7. Potvrďte tlačítkem OK.
 8. Pomocí vlastností
Nahrávám...
Nahrávám...