dnes je 16.6.2024

Input:

Access 2013: Typy polí v tabulce databáze

3.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Popis základních vlastností a druhů polí v tabulkách – základních objektech databáze.

Při zadávání nových a změně stávajících polí musíme zadávat typy polí (datový typ) podle následujících vlastností a rad:

Krátký text

Text nebo kombinace textu a čísel (například v adresách). Rovněž vhodné pro čísla, která se nepoužívají v matematických výpočtech, jako jsou například telefonní čísla, identifikační čísla nebo poštovní směrovací čísla.

Velikost textového pole – do 255 znaků.

Access 2013 ukládá pouze znaky zadané v poli. Neukládá mezery na nevyužitých pozicích v poli typu Text. Pro řízení maximálního počtu znaků, které mohou být zadány, nastavte vlastnost Velikost pole.

Dlouhý text

Delší texty a čísla, jako jsou například poznámky a popisy.

Velikost pole – do 64 000 znaků.

Číslo

Číselná data, která mají být použita pro výpočty, s výjimkou peněžních výpočtů (použijte datový typ Měna). K definici určitého pole typu Číslo nastavte vlastnost Velikost pole.

Velikost pole – bajt (1 bajt, 0 až 255), celé číslo (2 bajty, -32 768 až 32 767), dlouhé celé číslo (4 bajty, - 2 147 483 648 až 2 147 483 647), jednoduchá přesnost (reálné číslo na 7 desetinných míst), dvojitá přesnost (reálné číslo na 15 desetinných míst). (16 bajtů pro replikační identifikátor.)

Datum a čas

Datové nebo časové hodnoty podle formátu systému MS Windows.

Velikost pole – 8 bajtů

Měna

Hodnoty měny – k zamezení zaokrouhlování během výpočtů použijte datový typ měna a upřesněte výpočet na 15 číslic doleva od desetinné čárky a 4 číslice doprava.

Velikost pole – 8 bajtů

Automatické číslo

Jedinečná sekvenční (vzestupná po 1) či náhodná čísla se vkládají automaticky s přidáním záznamu (používá se vesměs pro vkládání jedinečných kódů určujících jednoznačnost záznamu).

Velikost pole – 4 bajty. (16 bajtů pro replikační identifikátor.)

Ano/Ne

Pole, která budou obsahovat pouze jednu ze dvou hodnot, jako například Ano/Ne, Pravda/Nepravda, Zapnuto/Vypnuto.

Velikost pole – 1 bit

Objekt OLE

Objekty (jako například dokumenty aplikace Microsoft Word, tabulky aplikace Microsoft Excel, obrázky, zvuky nebo jiná binární

Nahrávám...
Nahrávám...