dnes je 20.4.2024

Input:

Access 2013: Vytvoření formuláře pomocí průvodce

4.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Formuláře jsou v podstatě nejčastější formou pohledu na databázi. Většina uživatelů totiž na databázi, respektive na její data pohlíží právě prostřednictvím formulářů.

Sloupcový typ

Tento postup si v tomto dílu procvičíte na příkladu Access2013_FormPruvodce.accdb, který si otevřete. Máte zde naši dřívější databázi firem, pracovišť a kontaktních osob, kde si pomocí průvodce vytvoříte formulář firem.

Pro tvorbu formulářů nebudeme vycházet ze zdrojových tabulek, kde máme data, ale z dotazů vytvořených nad těmito tabulkami. Je to z důvodů praktičnosti a případných úprav zdrojů dat pro formulář, které se mnohem operativněji provádějí v dotazech (např. řazení, nezobrazení některých polí apod.)

  1. Klikněte na kartě VYTVOŘENÍ a pomocí tlačítka Průvodce formulářem ve skupině Formuláře spusťte průvodce vytvořením formuláře:
  2. Zde zvolte zdroj dat pro formulář. V tomto případě dotaz „D-Firmy“, ze kterého vyberete příslušná pole, která chcete mít ve formuláři (ne vždy je vhodné vkládat všechna pole). Pomocí šipek doprava vkládáme pole, pomocí šipek doleva pole odebíráme, dvojitými šipkami pracujeme se všemi poli současně. Zvolte zde všechna pole tak, jak jdou postupně za sebou, a pokračujte tlačítkem Další:
  3. Nyní zvolte rozvržení formuláře. Pokud chcete „standardní“ formulář, zvolte volbu Sloupcové:
    V tomto rozvržení budou všechna pole jednoho záznamu v okně formuláře a na další záznam se budete přepínat pomocí navigačních tlačítek dole.
  4. Po potvrzení tlačítkem Další se zobrazí poslední krok. Zde napište název formuláře „F-Firmy“ (doporučuje se použít na začátek názvu „F-“ pro jasné rozlišení objektů v databázi) a potvrďte tlačítkem Dokončit. Nový formulář je hotov:

Po ukončení průvodce se formulář firem rovnou otevře v tzv. formulářovém zobrazení se zobrazenými daty z dotazu „D-Firmy“:

Ve vytvořeném formuláři se objevila všechna pole naší původní tabulky firem. Protože je zdroj dat brán z dotazu na tabulku firem, který je seřazen abecedně podle názvu, vidíte i zde ve formuláři firmy řazené abecedně. Mezi jednotlivými poli formuláře se pohybujete pomocí myši nebo tabelátoru, mezi jednotlivými záznamy potom pomocí navigačních tlačítek (šipek) vlevo dole nebo z klávesnice pomocí PageUp nebo PageDown.

Zde nyní vidíte všechny zapsané firmy a můžete s nimi prostřednictvím formuláře pracovat (prohledávat, dopisovat údaje).

Jako procvičení si sami vytvořte obdobný formulář pro kontaktní osoby. Vytvoříte jej pomocí průvodce z dotazu „D-Kontakty“.

Ostatní typy formulářů pomocí průvodce

Opět si otevřete zkušební příklad s databází firem, pracovišť a kontaktních osob – tabulky a dotazy a náš minulý formulář „F-Firmy“. Zde budete vytvářet další formuláře na kontaktní osoby a pracoviště.

Tabulkový formulář

Pro tvorbu tohoto formuláře budete vycházet z dotazu „D-Kontakty“, kde jsou všechny kontaktní osoby seřazené podle příjmení.

Spusťte opět průvodce příkazem Průvodce formulářem na kartě VYTVOŘENÍ obdobným způsobem jako u předchozího příkladu až do kroku volby rozvržení. Zde vyberte volbu Tabulkové:

 

Dále pokračujte obdobným způsobem jako v předchozím příkladu. Nakonec formulář pojmenujte „F-Kontakty“ a zobrazí se v následujícím rozvržení:

V tomto rozvržení jsou všechna pole jednoho záznamu v jednom řádku nekonečného formuláře. Mezi jednotlivými záznamy přejíždíte

Nahrávám...
Nahrávám...