dnes je 20.4.2024

Input:

Access 2013: Zakládání tabulek pro databázi

1.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Naučíme se vytvářet první a základní část databáze – tabulky. A to na postupném vytváření databáze zákazníků, kde budeme evidovat své zákazníky – obchodní partnery, provozovny těchto zákazníků a jejich kontaktní osoby.

Spusťte Access 2013, zvolte novou prázdnou databázi a uložte ji.

Databáze je zatím prázdná – bez jednotlivých objektů. Access 2013 už připravil vytvoření nové tabulky v zobrazení datového listu. Vytváříte základní tabulku FIRMY. Bude potřeba do tabulky přidat nová pole a určit jejich datový typ.

V záhlaví tabulky klikněte na tlačítko Kliknutím přidat a vyberte datový typ – např. Krátký text.

Následně pojmenujte nové pole – např. Název firmy.

Tímto způsobem si vytvořte základní tabulku, ze které potom budete vycházet pro další práci. Tabulka bude obsahovat informace o zákaznících – bude obsahovat následující pole:

Název pole

Datový typ

KódFirmy

automatické číslo (přejmenujeme automaticky vytvořené pole ID)

Název firmy

krátký text

Adresa

krátký text

Město

krátký text

PSČ

číslo

Telefon

číslo

Fax

číslo

E-mail

krátký text

IČO

krátký text

DIČ

krátký text

Obor

krátký text

Typ

krátký text

Poznámka

dlouhý text

Po vložení a úpravě polí (datový typ je možné zpětně změnit na kartě POLE v části Formátování) uložte tabulku příkazem SOUBORUložit (nebo klávesovou zkratkou Ctrl+S). Zobrazí se následující dialogové pole. Zde zapište název tabulky (je vhodné název tabulky začínat písmenem T nebo jinými znaky určujícími, že je to tabulka – pro přehlednost objektů v celé databázi).

Nyní jste vytvořili následující tabulku, do které už můžete zapisovat jednotlivé údaje:

Tím máte hotovou jednu tabulku – tabulku evidence zákazníků – firem. Nyní budete vytvářet další tabulku – tabulku kontaktních osob (ve které budete později zapisovat k jednotlivým evidovaným firmám kontaktní osoby). Tuto tabulku tentokrát nevytvoříte v zobrazení datového listu, ale v návrhovém zobrazení.

Druhým způsobem vytvoření tabulky do databáze je tzv. návrhové zobrazení. Na kartě VYTVOŘENÍ zvolte ve skupině Tabulky tlačítko Návrh tabulky.

Následně se objeví prázdný formulář, kam budete zadávat jednotlivá pole vytvářené tabulky kontaktních osob:

 

Jednotlivá pole tabulky zadávejte podle následujících pravidel:

  • Vždy zadávejte jako první pole, které tvoří jednoznačný identifikátor – KodKO – toto pole bude typu automatické číslo, aby se zamezilo duplicitě.
  • Pole s textem budou typu text o délce odpovídající maximálnímu možnému textu v poli (velikost pole a další doplňující údaje se zadávají v tabulce ve spodní části formuláře).

Pole datumové dáváte ve formátu Datum a čas (a pak případně zadáte konkrétní datumový formát).

  • Pole s číselnými hodnotami zadáváte v typu čísla – celého (celé číslo, dlouhé celé číslo) nebo desetinného (jednoduchá nebo dvojitá přesnost).
  • Pokud počítáte s relací s druhou tabulkou, musíte do tabulky vložit pole, které bude stejného typu jako pole v druhé tabulce! (Podrobně později.)

Výsledná tabulka bude tedy mít následující strukturu:

Název pole

Datový typ

KodKO

automatické číslo

Jméno

krátký text

Příjmení

krátký text

Funkce

krátký text

Telefon

číslo

E-mail

krátký text

Poznámka

dlouhý text

KodFirmy

číslo

Pomocí levého tlačítka

Nahrávám...
Nahrávám...