dnes je 15.4.2024

Input:

CorelDRAW: Hrátky s textem

20.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Předvedeme si a vyzkoušíme jednu ze zajímavých možností textu. Budeme se zabývat psaním textu po křivce neboli osnově a následnými úpravami.

Spustíme Corel Draw, veškerá původní nastavení můžeme ponechat beze změn a nástrojem Ruční režim (F5) nakreslíme křivku. Vybereme nástroj Text (F8)Poté najedeme myší nad křivku a v momentě, kdy se nám u kurzoru objeví malá vlnovka, stiskneme levé tlačítko myši a můžeme začít psát. Po dopsání textu můžeme jak křivku, tak text dále upravovat. Nástrojem Výběr vybereme buď text, nebo křivku. Pro tentokrát vybereme křivku, můžeme ji běžně posouvat a deformovat, dále ji můžeme upravovat nástroji v panelu Vlastností. Anebo lze křivku upravovat nástrojem Tvar. Text se bude stále křivky přidržovat.

Po označení textu nástrojem Výběr se před textem objeví červený čtvereček, jak je znázorněno na obrázku.

Tím můžeme text po křivce posouvat, další možnosti úprav jsou připraveny nahoře v panelu Vlastností. Nalezneme zde například umístění textu vůči křivce, odsazení od křivky, přesný posun po křivce a zrcadlové otočení.

Zároveň je druhá část panelu Vlastností určena textu, tedy úpravám fontu, velikosti a např. volbě tučné varianty. Dále pokud vybereme text nástrojem Tvar, u každého z písmen se ukážou malé čtverečky, tzv. uzly. Těmi můžeme jednotlivá písmena posouvat, např. tak, jak je naznačeno na obrázku. (Pro posunování písmen využíváme kurzorové šipky.).  V momentě, kdy písmeno vybereme, zobrazí se také příslušný panel Vlastností, který umožňuje i některé možnosti formátování a dále přesné nastavení posunu písmene vodorovně (x) nebo svisle (y). Dále se zobrazily dvě šipky, těmi můžeme upravit vzdálenost mezi písmeny (pravá šipka) a vzdálenost mezi řádky (levá šipka).

 

Všechny jmenované schopnosti a vlastnosti křivky či písma jsou běžně dostupné, jen se v tomto případě vše přizpůsobuje aktuální situaci, protože Corel Draw udržuje neměnné vztahy mezi křivkou a textem. Pokud jsme docílili kýženého výsledku, můžeme křivku vymazat běžným způsobem, tedy jejím označením a klávesou Delete. Avšak POZOR, pokud křivku odstraníme, nebudeme moci upravovat text tak jako dříve, proto je lepší křivku ponechat a dát jí „žádný" obrys. Toho nejsnadněji dosáhneme označením křivky a stisknutím pravého tlačítka myši na přeškrtnutém políčku v paletce Barev (svislý pruh

Nahrávám...
Nahrávám...