dnes je 29.5.2024

Input:

CorelDRAW: Interaktivní průhlednost

12.11.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešním tutoriálu si vyzkoušíme nezmiňované funkce nástroje Interaktivní průhlednost. V běžně dostupných příručkách se o efektu dozvíme, většinou, avšak pouze základní informace. Tažením přes objekt se jeho část zprůhlední, tím popis většinou končí. My si projdeme další funkce, které se nachází v panelu vlastností.

Pro předvedení efektu si do programu naimportujeme jeden libovolný obrázek. Pro import zvolíme Soubor-Importovat a v okně nalezneme námi požadovaný obrázek. Ikonou Importovat a klepnutím do pracovního okna dokončíme proces. Nejsnazší a nejznámější použití nástroje Interaktivní průhlednost, nacházejícího se na posledním místě kontejneru interaktivních nástrojů, je tažením přes objekt, v našem případě přes obrázek.

 

Počáteční i konečný bod (čtverec) můžeme kdykoliv přemístit. Stačí zvolit objekt, na kterém je efekt použit a v Panelu nástrojů průhlednost opět zvolit.

 

Panelu vlastností máme z běžně používaných možností Střed průhlednosti, kterým nastavujeme jak moc má být v koncovém bodě objekt průhledný. Můžeme si všimnout, že se změnou standardně nastavené 100, se mění i barva koncového čtverce. Barvu můžeme měnit i přesunem libovolné barvy do koncového čtverce, stejně tak můžeme měnit barvu i u počátečního bodu (čtverce). Dále v Panelu vlastností nalezneme změnu úhlu a výplně hrany, které však můžeme udělat i přesunem čtverců. Důležitou je následující roletka, kde můžeme zvolit, co vše bude průhledné, tzv. Cíl průhlednosti: Vše nebo pouze Obrys nebo Výplň. Následují méně důležité ikony pro zmražení, kopírování vlastností, ale také pro Odstranění efektu. Velmi důležitá a málo využívaná je první roletka v Panelu vlastností, také první ikonku můžeme zvolit, ale tím pouze vyvoláme dialogové okno přechodové výplně. První roletka je Typ průhlednosti,

Nahrávám...
Nahrávám...