dnes je 17.6.2024

Input:

CorelDRAW: Logo recyklace

15.4.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V dnešním článku vyzkoušíme tvorbu loga, které Vám možná na první pohled připadá složité. Bude to značka recyklace, tedy tři šipky, znázorňující recyklaci, koloběh.

Standardní nastavení programu ponecháme beze změn. Jako první krok vytvoříme šipku. K tomu použijeme nástroj Základní tvary - Šipky. V Panelu nástrojů zvolíme šipku směřující doleva (z našeho pohledu) a tažením vytvoříme. Rozměr budeme sledovat v Panelu vlastností, měl by být cca 20x55mm.

Šipku převedeme na křivky klávesovou zkratkou CTRL+Q, rozměr upravíme v Panelu vlastností tak, aby byla výška 20mm a šířka 55mm. Upravíme proporce šipky pomocí nástroje Tvar. Tím označíme čtyři uzly, kterými šipka končí a přechází v obdélníkovou část a posuneme je se současně stisknutou klávesou CTRL pro přesný posun po ose doleva, přibližně jako je tomu na obrázku níže.

Dále vytvoříme obdélník stejnojmenným nástrojem a rozměr nastavíme v Panelu vlastností takto: šířka 30 a výška 10mm. Do Panelu vlastností zapíšeme do políčka Úhel otáčení 300° nebo 120° (výsledek je stejný). Za pravý spodní roh pootočeného obdélníku ho přesuneme na střed spodní linky obdélníkové části šipky, viz. obrázek. Šířku obrysu změníme jak u šipky, tak u obdélníku v Panelu vlastností na 1,5mm.

Také obdélník nyní převedeme na křivky zkratkou CTRL+Q. Nástrojem Tvar budeme manipulovat s uzly a to tak, že pravý horní roh otočeného obdélníku posuneme do místa, kde se kříží s šipkou. Do toho místa také přesuneme pravý horní bod šipky. Pravý spodní bod přesuneme do místa, kde se protíná pravý spodní bod obdélníku s šipkou. Poté objektům změníme pořadí (Panel vlastností/ označit, CTRL+PageDown/Up).

Výsledek 2x nakopírujeme (CTRL+C/V) a u jednoho zapíšeme do políčka Úhel otáčeníPanelu vlastností 120° a u druhého 240°. Dvojici objektů vždy vybereme a za špici šipky posuneme na střed obdélníku druhé šipky.

Spodní levou šipku (i s modrým čtyřúhelníkem) odsuneme o kus doleva, z pravítka vytáhneme do prostoru Vodicí linku, kterou přichytíme systematicky k pravému spodnímu rohu šipky.

Nahrávám...
Nahrávám...