dnes je 19.5.2024

Input:

Editor registru ve Windows 10

22.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou z nedílných součástí operačního systému Windows je tzv. registr, tedy poměrně rozsáhlá databáze, do které si samotný systém i další nainstalované programy ukládají svá nastavení.

Spuštění Editoru registru

K úpravě hodnot uložených v registrech slouží program Editor registru. Spustíme ho tak, že stiskneme tlačítko Start, napíšeme text regedit a stiskneme Enter.

Ke spuštění Editoru registru potřebujeme oprávnění správce.

Struktura registru

Data jsou v registru uchována ve formě hodnot uspořádaných do poměrně košaté struktury tzv. klíčů podobných složkám. Klíčů první úrovně je pět. Např. klíč HKEY_CURRENT_USER obsahuje nastavení aktuálně přihlášeného uživatele, kdežto klíč HKEY_LOCAL_MACHINE nastavení platná pro všechny uživatele.

Postupným rozbalováním klíčů se dostaneme až ke konkrétním hodnotám.

Záloha registru

Než si ukážeme konkrétní příklad úpravy registru, tak je nutné říci, že nevhodnou úpravou či smazáním hodnot v registru je možné ohrozit funkci systému či nainstalovaných programů. Proto je vhodné nejdříve provést jeho zálohu. V nabídce Soubor zvolíme příkaz Exportovat a zvolíme rozsah exportu. Můžeme exportovat celý registr anebo pouze právě označenou větev ve struktuře registru.

Výsledkem exportu je soubor s příponou *.reg jehož velikost může v případě exportu celého registru dosahovat až stovek MB. V případě potřeby lze data v registru obnovit z exportované zálohy příkazem Soubor > Importovat anebo prostým poklikáním na vyexportovaný soubor.

Sekundy u hodin

Obecně lze úpravami registru provést změny v nastavení operačního systému či nainstalovaných programů, které přes běžné, uživatelsky přívětivější nástroje nejsou možné. Je ovšem třeba přesně vědět jakou hodnotu v jakém klíči je potřeba změnit. Na ukázku upravíme standardní systémové hodiny na hlavním panelu tak, aby se na nich ukazovaly i sekundy. Tuto změnu je možné provést v klíči

Nahrávám...
Nahrávám...