dnes je 25.5.2024

Input:

Excel 2007: Kontingenční tabulky - 10. část

18.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokračujeme v dalších úpravách vzhledu kontingenčního grafu.

Dostáváme se k nabídce Rozložení.

Tato nabídka se zobrazí, pokud graf označíme.

Důležitá pro naši práci může být karta Aktuální výběr. Klepnutím vybereme některou část grafu. Tato část bude v grafu označena objektovými značkami (kroužky nebo čtverečky umístěné na obrysu). Její název uvidíme v poli na kartě Aktuální výběr:

Následně můžeme potvrdit příkaz Formátovat výběr, kterým zobrazíme dialogové okno pro nastavení formátu označené části grafu.

Přejdeme ke kartě Popisky. Ta nám umožní umístit textové údaje do grafu – zejména název grafu, názvy os.

Každá z ikon má svou nabídku, kterou zobrazíme pomocí šipky vedle ikony.  Budeme-li zadávat název grafu nebo os, potvrdíme z nabídky příslušné ikony některý z příkazů. Potom se v grafu vytvoří rámeček pro zadání textu:

Přednastavený text označíme myší a přepíšeme naším vlastním názvem.

Pomocí nabídky ikony Legenda můžeme upravit polohu legendy nebo potlačit její zobrazení vůbec.

Ikona Popisky dat umožní zapnout zobrazení hodnot z tabulky přímo v grafu. Nastavení popisek dat však můžeme uplatnit pouze u grafů, které mají málo datových řad (např. pouze 1-2 řady), nebo které jsou dostatečně velké (např. graf umístěný na samostatném listě). Jinak je graf nepřehledný.

Karta Osy poskytuje nástroje pro nastavení vlastností os – ikona Osy.

Pro svislou osu zde můžeme např.

Nahrávám...
Nahrávám...