dnes je 23.5.2024

Input:

Excel 2007: Makra - Praktická ukázka - 13. část

13.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Případovou studii uzavřeme. Pořídíme poslední makro, které odstraní ze sešitu data, abychom jej měli připraven pro příští použití a upravíme ještě rozmístění tlačítek pro ovládání maker.

Samozřejmě, že data v účetnictví se mění, po čase tedy vyexportujeme sestavu faktur znovu do formátu csv nebo txt a budeme muset vytvořit sestavu 30-60-90 znovu. Proto bude potřeba, abychom si původní a pomocná data ze sešitu odstranili. Vytvoření nové sestavy bude potom už pouze otázkou postupného mačkání tlačítek, která jsme si v průběhu případové studie vytvořili.

Zaznamenáme tedy poslední makro, které bude velmi jednoduché (Vývojář-Kód-Záznam makra), uložíme jej opět do tohoto sešitu pod názvem vycistit_data :

  1. Označíme list Data, na jeho oušku vyvoláme pravým tlačítkem myši místní nabídku, ve které potvrdíme příkaz Odstranit. Potvrdíme hlášení o odstranění listu.
  2. Vytvoříme nový list. Opět vyvoláme místní nabídku pravým tlačítkem myši a potvrdíme příkaz Přejmenovat. Napíšeme opět název Data.
  3. Přepneme na list nezaplacene a také tento list odstraníme, potvrdíme hlášení o jeho odstranění.
  4. Ukončíme nahrávání makra (Vývojář-Kód-Zastavit záznam).

Otevřeme si zdrojový kód (Vývojář-Kód-VisualBasic) a ještě povedeme malou úpravu makra. Najdeme si zde následující příkazy (může tam být i jiné číslo listu). Část před tečkou nahradíme textem v uvozovkách (vkládáme bez nich!):

Sheets("List1").Select – nahradit "ActiveSheet"

Sheets("List1").Name = "Data2" - nahradit "ActiveSheet"

(Tady jde, podobně jako u minulého makra,  o akci vložení nového listu, který se vždy vloží s názvem list+nějaké číslo, při jeho označení (Select) pak se do zdrojového kódu toto označení listu promítne.) Tímto zásahem do zdrojového kódu bude makro univerzální i v případě, že listu

Nahrávám...
Nahrávám...