dnes je 20.6.2024

Input:

Excel 2007: Makra - VBA - Jednoduchý program

27.10.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Částečně se odpoutáme od nahrávání maker. Sestrojíme program ve VBA, který nelze nahráním jednoduše získat.

Tentokrát se pokusíme sestrojit makro přímo pomocí instrukcí jazyka Visual Basic for Applications. Nejprve si osvojme pojmy, s nimiž se budeme setkávat:

1) Makro – v dřívějším pojetí (např. koncem 80. let a později) série zaznamenaných kroků v aplikaci (např. Excelu), které se spustí, a najednou vykonají sérii instrukcí neboli makroinstrukci. Slovo „makroinstrukce“ je příliš dlouhé pro každodenní používání, tak ho uživatelé zkrátili na „makro“.

2) BASIC - Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code byl vytvořen v r. 1963. Obsahuje řadu prvků, které se v průběhu let vyvíjely, přidávaly a zastarávaly, až dnešní VBA má více než 1600 součástek.

3) Visual  - obrazový, zrakový – spíše ve významu skládání grafických součástek, jako je třeba tlačítko, textové pole, zaškrtávací políčko nebo rolovací seznam do uživatelsky srozumitelného dialogového okna, jaké  znáte např. když vyvoláte Soubor->Otevřít. Uživatel navolí potřebné hodnoty a na závěr stiskne nějaké potvrzovací  tlačítko typu „OK“, nebo „Otevřít“ a požadovaný soubor se otevře. Ve VBA pro Excel můžete  taková dialogová okna sami sestrojit.

Asi vás nepřekvapí, že budeme v této sérii používat jen malou podmnožinu z oněch 1600 prvků jazyka. Nicméně to, co vytvoříme, bude více než „makro“. Bude to program!

S editorem pro VBA v Excelu, kterému říkáme VBE, jste se už setkali v minulých dílech. Abyste se neztratili, bude nejvhodnější, když před začátkem zavřete Excel, a otevřete jej s novým čistým sešitem Excelu. Uložíme jej ihned do vhodné složky, kde bude později snadno nalezen. Pro účely tohoto článku budu předpokládat cvičný_program_VBA.xlsm. Začneme tedy tím, že si v Excelu založíme nový soubor a uložíme jej do svého počítače pod tímto názvem (při ukládání souboru je nutné nastavit Typ souboru: sešit aplikace Excel s podporou maker) a uložíme jej nejlépe do složky Dokumenty.

Nyní spustíme VBE, a to klávesovou zkratkou Alt+<F11>. Objeví se něco z dřívějšího využití VBE (což nás teď nebude zajímat), prostředí  bude vypadat přibližně takto :

V levém horním rohu se objeví okénko Project – VBAproject, v němž najdeme náš „cvičný_program_VBA“ . Ten vybereme myší, aby byl aktivní. (pokud se vám toto okénko nezobrazuje, zvolte Menu->View->Project Explorer).

Přidáme k našemu dosud prázdnému projektu modul, myš přesuneme na položku cvičný_program_VBA , stiskneme pravé tlačítko myši a z místní nabídky potvrdíme Insert – Module.

Tento modul pojmenoval VBE názvem „Module1“, který my upravíme v okně Properties (v levém dolním rohu – opět:  pokud se Vám nezobrazuje zapněte přes Menu - > View -> Properties Window) v poli (Name) na MD_zpravy:

Uprostřed obrazovky máme nyní větší prázdné okno (může tam případně být text „Option explicit“) s názvem MD_zpravy a nahoře v tomto okně vykukuje rozbalovací seznam „(General)“.

Nahrávám...
Nahrávám...