dnes je 15.7.2024

Input:

Excel 2007: Nabídka Data - karta Načíst externí data - 1. část

30.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Excel je silným nástrojem v oblasti zpracování externích dat - tj. údajů získaných z jiného programu. Přitom může jít o data z databáze Access, z internetu, z textového souboru, případně i soubory mnohých jiných aplikací - jako např. ekonomických a účetních systémů apod.

Nástroje pro načtení externích dat najdeme v nabídce Data - karta Načíst externí data.

První ikona - Z aplikace Access - slouží k načtení údajů z tabulek databáze vytvořené programem MS Access. Po stisknutí této ikony se zobrazí dialogové okno, pomocí něhož nastavíme umístění databáze na pevném disku.

Označíme soubor databáze a dialogové okno potvrdíme  tlačítkem Otevřít. Zobrazí se seznam dotazů a tabulek definovaných ve zvolené databázi.

 

V tomto seznamu označíme tabulku nebo dotaz, který má být načten do Excelu a potvrdíme tlačítko OK. Zobrazí se další dialogové okno, kde můžeme určit způsob zobrazení dat a jejich umístění.

Jestliže ponecháme označenou volbu Tabulka a dialogové okno potvrdíme, zobrazí se po chvíli data z tabulky v listě Excelu.

Tabulka je přeformátovaná, v každém sloupci je k dispozici šipka pro filtrování a řazení dat:

Nabídka pro filtrování, která se zobrazí po stisknutí šipky, vypadá takto:

Kromě využití těchto nástrojů pro filtrování a řazení můžeme samozřejmě tabulku doplňovat a aplikovat do ní nejrůznější nástroje Excelu - vzorce, funkce apod.

Za poslední sloupec cena_kurzu jsme doplnili sloupec obsazenost  a výnos, do sloupce výnos jsme zavedli vzorec pomocí odkazů na buňky ve sloupci G a H (tj. zapíšeme znaménko =, odkazy

Nahrávám...
Nahrávám...