dnes je 14.6.2024

Input:

Excel 2007: Nabídka Data - karta Seřadit a filtrovat - Upřesnit

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě základního filtrování, o kterém již byla řeč, má uživatel možnost nastavit podmínky pouze s určitým omezením. Podíváme se na možnosti tzv. rozšířeného filtru.

V čem se oba filtry liší? Pokud u základního filtru nadefinujeme podmínky pro více sloupců, platí mezi nimi vždy logická podmínka „a zároveň". Rozšířený filtr nám umožňuje mezi podmínkami nadefinovanými pro různé sloupce uplatnit logickou podmínku „nebo".

Rozšířený filtr

V nabídce Data, karta Seřadit a filtrovat, použijeme příkaz Upřesnit.

Otevřeme si připojený příklad, kde si prakticky postup vyzkoušíme - použijeme list Data - procvičení.

Než tento použijeme příkaz Upřesnit, připravíme si tzv. oblast kriterií:

Nejprve si označíme nadpisy všech sloupečků v tabulce a  zkopírujeme je jinam, nejlépe na samostatný list v sešitě nebo pod tabulku. Nevhodné je zkopírované nadpisy vložit vedle tabulky, protože při vyfiltrování dat se různé řádky tabulky skryjí. (V našem příkladu jsme použili list Oblast kritérií 1 - nemusíte jej při procvičení tedy vytvářet).

List Oblast kritérií 1 obsahuje tedy nadpisy zkopírované z tabulky, pod ně se zapisují podmínky neboli kriteria filtru. Nyní jsme zapsali pod sebe města „Praha" a „Olomouc". Z tabulky se vyberou tedy záznamy, které obsahují buď jedno nebo druhé město. Samozřejmě - můžeme zapsat pod sebe tolik podmínek, kolik potřebujeme.

Nyní umístíme kurzor kamkoliv do tabulky, přejdeme do nabídky Data, karta Seřadit a filtrovat, kde potvrdíme příkaz Upřesnit.

V dialogovém okně Rozšířený filtr je již nadefinována Oblast seznamu. Stiskneme tlačítko pro zmenšení dialogového okna v poli Oblast kriterií, abychom mohli nadefinovat oblast kritérií.

Přepneme pomocí myší na list Oblast kriterií 1, kam jsme zkopírovali nadpisy sloupců a zapsali kriteria Myší  označíme celou oblast, která obsahuje jak nadpisy,  tak kriteria:


Pro potvrzení této akce stačí stisknout klávesu ENTER. Potom potvrdíme dialogové okno tlačítkem OK.

Vrátili jsme se na list s tabulkou, kde jsou data - výsledek takového filtrování vidíme v příkladu na listě Filtr 1 - výsledek.

Veškerá data v tabulce zobrazíme tak, že na kartě Seřadit a filtrovat potvrdíme příkaz Vymazat.

Do oblasti kriterií nadefinujeme zápis podle obrázku. U počtu objednávek jsme použili zápis >5 (tzv. relační operátor) . Můžeme používat i jiné relační operátory < ( je menší), >= (je menší nebo rovno), < (je větší), <= (je

Nahrávám...
Nahrávám...